31.7.2019

 
 

Seuran ylim√§√§r√§inen kokous p√§√§tti s√§√§nt√∂­muutoksista

Jalkapalloseura Tampere United ry:n ylimääräinen kokous oli koolla tiistaina 30.7. Asialistalla oli vain kevätkokouksessa tähän erilliseen kokoukseen käsiteltäväksi siirretyt hallituksen sääntömuutosesitykset. Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitykset sellaisenaan.

Keskeiset sääntömuutokset liittyvät viiteen asiaan:

1) Seuran tilikausi

Seuran tilikausi on aiemmin ollut kalenterivuosi. Uusien sääntöjen mukaan seuran tilikausi alkaa marraskuun viidentenätoista (15.) päivänä ja päättyy seuraavan vuoden marraskuun neljäntenätoista (14.) päivänä.

Muutoksen taustalla on halu saada tilikausi vastaamaan paremmin toiminnan sykliä ja tehdä näin seuran taloushallinnosta selkeämpää ja yksinkertaisempaa. Seuran eri joukkueiden kaudethan alkavat ja päättyvät yleisimmin jo syksyllä.

Koska tilinp√§√§t√∂s pit√§√§ hyv√§ksy√§ viimeist√§√§n 4 kuukautta tilikauden p√§√§ttymisen j√§lkeen, muutettiin kev√§tkokouksen ajankohdaksi 1.2. ‚Äď 14.3.

2) Hallituksen toimikausi

Uusissa s√§√§nn√∂iss√§ hallituksen toimikausi on sama kuin seuran tilikausi. Koska hallitus valitaan syyskokouksessa, sen ajankohdaksi muutettiin 1.10. ‚Äď 14.11. N√§ill√§ n√§kymin Tampere Unitedin seuraava hallitus aloittaa siis toimintansa jo 15.11.2019 ja on vallassa 14.11.2020 saakka.

3) Hallituksen jäsenten määrä

Uusissa s√§√§nn√∂iss√§ luovutaan hallituksen varaj√§senist√§. Hallituksella on siis vain puheenjohtaja ja varsinaisia j√§seni√§. Uusien s√§√§nt√∂jen mukaan hallituksessa pit√§√§ olla puheenjohtajan lis√§ksi 4‚Äď10 muuta j√§sent√§.

4) Kunniapuheenjohtajuus ja -jäsenyys

Uusissa säännöissä on tarkennettu kunniapuheenjohtajien ja -jäsenten kutsumista ja asemaa.

Aiemmin kunniapuheenjohtajien ja -jäsenten määrää ei ole rajattu. Jatkossa kunniapuhjeenjohtajia voi olla korkeintaan kolme ja kunniajäseniä korkeintaan kymmenen; lisäksi samana kalenterivuonna kumpaankin rooliin voidaan esittää kutsu vain yhdelle henkilölle. Nykyisellään näitä huomionosoituksia on vain yksi: kunniapuheenjohtaja Jyrki Laiho.

Jatkossa kunniapuheenjohtajia ja -jäseniä voidaan päättää kutsua vain seuran kevätkokokouksessa hallituksen esityksestä, ja esitys tulee hyväksyä vähintään 3/4 määräenemmistöllä.

Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet on jatkossa vapautettu seuran jäsenmaksusta, mutta he ovat tästä huolimatta äänioikeutettuja seuran kokouksissa.

5) Perhejäsenyys

Seuran perhejäsenyys poistuu. Näin ollen kaikki samaan perheeseen kuuluvat henkilöt maksavat jatkossa täyttä jäsenmaksua. Edullisesta perhejäsenyydestä nauttineille tämä on ilman muuta heikennys.

Kokouksessa todettiin, että perhejäsenyyden tavoitteet eivät ole toteutuneet, ja samanaikaisesti perhejäsenyydestä tulee seuran vapaaehtoispohjalta toimiville jäsensihteerille ja kirjanpitäjälle paljon ylimääräistä työtä.

Tavoitteenahan on ollut alentaa junioripelaajana seuran jäseneksi liitettävien lasten vanhempien kynnystä liittyä myös itse seuran jäseneksi, mutta tämä ei ole toteutunut juuri ollenkaan. Kaikkiaan seuralla on tällä hetkellä vain parisenkymmentä perhejäsentä ja määrä on pysynyt vakaana viime vuodet. Tavoite siitä, että perhejäsenyyden kautta seuralle saataisiin runsaasti uusia jäseniä, ei siis ole toteutunut.


Sääntömuutokset tulevat voimaan vasta kun patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on käsitellyt ja hyväksynyt ne, ja uudet säännöt laitetaan silloin näkyville myös seuran kotisivuille. Voimassaolevat säännöt löytyvät aina osoitteesta tampereunited.fi/seura/saannot.