Ylimääräisen kokouksen päättämät sääntömuutokset ovat astuneet voimaan

19/08/2019
Uutinen

Jalkapalloseura Tampere United ry:n ylimääräinen kokous päätti tiistaina 30.7.2019 muuttaa seuran sääntöjä. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on nyt käsitellyt sääntömuutokset, ja uudet säännöt ovat astuneet voimaan kokouksen hyväksymässä muodossa. Merkittävin muutos on seuran hallituksen toimikauden sekä tilikauden muutos siten, että ne alkavat seuraavan kerran jo 15.11.2019 ja päättyvät 14.11.2020. Seuran syykokouksessa valittava uusi hallitus aloittaa siis kautensa jo alle kolmen kuukauden päästä.

TamU-uutiskuva

Tampere Unitedin uudet voimaan astuneet säännöt löytyvät osoitteesta tampereunited.fi/seura/saannot. Keskeiset sääntömuutokset on tiivistetty jo aiemmassa uutisoinnissa, mutta tässä on sama tiivistelmä uudelleen:

1) Seuran tilikausi

Seuran tilikausi on aiemmin ollut kalenterivuosi. Uusien sääntöjen mukaan seuran tilikausi alkaa marraskuun viidentenätoista (15.) päivänä ja päättyy seuraavan vuoden marraskuun neljäntenätoista (14.) päivänä.

Muutoksen taustalla on halu saada tilikausi vastaamaan paremmin toiminnan sykliä ja tehdä näin seuran taloushallinnosta selkeämpää ja yksinkertaisempaa. Seuran eri joukkueiden kaudethan alkavat ja päättyvät yleisimmin jo syksyllä.

Koska tilinpäätös pitää hyväksyä viimeistään 4 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, muutettiin kevätkokouksen ajankohdaksi 1.2. – 14.3.

2) Hallituksen toimikausi

Uusissa säännöissä hallituksen toimikausi on sama kuin seuran tilikausi. Koska hallitus valitaan syyskokouksessa, sen ajankohdaksi muutettiin 1.10. – 14.11. Näillä näkymin Tampere Unitedin seuraava hallitus aloittaa siis toimintansa jo 15.11.2019 ja on vallassa 14.11.2020 saakka.

3) Hallituksen jäsenten määrä

Uusissa säännöissä luovutaan hallituksen varajäsenistä. Hallituksella on siis vain puheenjohtaja ja varsinaisia jäseniä. Uusien sääntöjen mukaan hallituksessa pitää olla puheenjohtajan lisäksi 4–10 muuta jäsentä.

4) Kunniapuheenjohtajuus ja -jäsenyys

Uusissa säännöissä on tarkennettu kunniapuheenjohtajien ja -jäsenten kutsumista ja asemaa.

Aiemmin kunniapuheenjohtajien ja -jäsenten määrää ei ole rajattu. Jatkossa kunniapuhjeenjohtajia voi olla korkeintaan kolme ja kunniajäseniä korkeintaan kymmenen; lisäksi samana kalenterivuonna kumpaankin rooliin voidaan esittää kutsu vain yhdelle henkilölle. Nykyisellään näitä huomionosoituksia on vain yksi: kunniapuheenjohtaja Jyrki Laiho.

Jatkossa kunniapuheenjohtajia ja -jäseniä voidaan päättää kutsua vain seuran kevätkokokouksessa hallituksen esityksestä, ja esitys tulee hyväksyä vähintään 3/4 määräenemmistöllä.

Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet on jatkossa vapautettu seuran jäsenmaksusta, mutta he ovat tästä huolimatta äänioikeutettuja seuran kokouksissa.

5) Perhejäsenyys

Seuran perhejäsenyys poistuu. Näin ollen kaikki samaan perheeseen kuuluvat henkilöt maksavat jatkossa täyttä jäsenmaksua. Edullisesta perhejäsenyydestä nauttineille tämä on ilman muuta heikennys.

Kokouksessa todettiin, että perhejäsenyyden tavoitteet eivät ole toteutuneet, ja samanaikaisesti perhejäsenyydestä tulee seuran vapaaehtoispohjalta toimiville jäsensihteerille ja kirjanpitäjälle paljon ylimääräistä työtä.

Tavoitteenahan on ollut alentaa junioripelaajana seuran jäseneksi liitettävien lasten vanhempien kynnystä liittyä myös itse seuran jäseneksi, mutta tämä ei ole toteutunut juuri ollenkaan. Kaikkiaan seuralla on tällä hetkellä vain parisenkymmentä perhejäsentä ja määrä on pysynyt vakaana viime vuodet. Tavoite siitä, että perhejäsenyyden kautta seuralle saataisiin runsaasti uusia jäseniä, ei siis ole toteutunut.

TamU-Kauppa

Pääyhteistyökumppanit

Tukemassa myös

18.2. TamU - Ilves 2 1 – 1

11.2. TamU naiset - TPV 0 – 7

18.2. TamU 2 - Ylöjärvi United 3 – 0

10.3. klo 14 TamU - FC Futura

10.3. klo 20 TamU naiset - TKT

24.3. klo 20 TamU 2 - EuPa