Vuodet 2022–2024 kattava strategia ”Kasvamme yhdessä” on julkaistu

24/05/2022 Seura / TamU / TamU 2 / TamU naiset / TamU naiset 2
Uutinen

Tampere Unitedin strategia vuosille 2022–2024 on julkaistu seuran nettisivuilla. Strategia hyväksyttiin jo maaliskuussa pidetyssä seuran kevätkokouksessa ja on siinä yhteydessä jaettu seuran jäsenille sähköpostitse, mutta uutisointi laajemmalle yleisölle on jäänyt sarjakausien alun tuomien kiireiden alle. Käytännössä strategiaa on noudatettu koko kuluvan toimintavuoden ajan, sillä sen pääasiallinen sisältö oli valmiina jo hyvissä ajoin ennen lopullista hyväksyntää kevätkokouksessa.

Tampere Unitedin strategia 2022–2024

  • Seuran arvot on kirjoitettu uudelleen.
  • Seuran toiminta-ajatukseen ei tehty muutoksia.
  • Kannattajien mielissä vuodesta 2011 asti ollut seuran visio on kirjattu strategiaan.
  • Strategiset tavoitteet neljällä osa-alueella: seurahallinto, miesten edustus, naisten edustus ja junioritoiminta.

Erityisen mielissäni olen siitä, että saimme kirjattua ylös koko seuran uuden tulemisen ajan noudattamamme tärkeän periaatteen, eli ”lupaamme vain sen minkä voimme pitää ja pidämme aina sen mitä lupaamme.”

- Antti Niemistö
Tampere Unitedin puheenjohtaja

On upea nähdä miten moni ihminen ikäänkuin hurahtaa tähän meidän toimintaan kun antaa sille ensin pikkusormensa. Tämä yhteisö on todella huumaava kun siihen vain uskaltautuu sisään.

- Antti Niemistö
Tampere Unitedin puheenjohtaja

Totesin strategiatyön aikana hallitukselle, että kyllä meitä pidetään taas ihan hulluina tai jopa ylimielisinä, kun menemme tällaisen vision julkaisemaan. Toisaalta visio on juuri se, mikä on ajanut toimintaa aivan alusta eli vuodesta 2011 alkaen.

- Antti Niemistö
Tampere Unitedin puheenjohtaja

Tampere Unitedin strategiatyö aloitettiin keväällä 2021 ja ensimmäisenä keskityttiin seuran arvoihin. Näihin liittyen tehtiin kysely seuran jäsenille, jonka pohjalta seuran hallitus työsti uudet arvot strategiatyön fasilitaattorina koko prosessin ajan toimineen ex-puheenjohtaja Heikki Wilenin tuella.

Kyselyn perusteella seuran arvoissa ei ollut suuria muutostarpeita, mutta pieniä tarkennuksia päädyttiin tekemään erityisesti muokkaamalla arvoihin liittyviä selitystekstejä. Uudet arvot ovat yhteisöllisyys, seuraylpeys, luotettavuus ja kunnioitus. Näistä osa oli sellaisenaan myös aiemmin seuran arvoina, ja arvojen takana oleva sisältö on edelleen sama siltäkin osin kuin arvon nimi on vaihtunut. Pidemmät arvotekstit löytyvät tämän uutisen lopusta. Lisäksi arvot ovat tällä kaudella näkyvästi esillä kotiotteluissa Pyynikin urheilukentän pääkatsomossa.

”Henkilökohtaisesti pidän Tampere Unitedin arvoja todella tärkeinä, ja olen halunnut puheenjohtajakaudellani tuoda niitä esiin käytännön toiminnassa aiempaa vahvemmin. Tämä tulee tällä kaudella näkymään entistä konkreettisemmin muun muassa aikuisjoukkueiden ottelutapahtumissa”, toteaa Tampere Unitedin puheenjohtaja Antti Niemistö.

”Erityisen mielissäni olen siitä, että saimme kirjattua ylös koko seuran uuden tulemisen ajan noudattamamme tärkeän periaatteen, eli ’lupaamme vain sen minkä voimme pitää ja pidämme aina sen mitä lupaamme.’ Tietojeni mukaan tästä on puhuttu seuran hallituksessa jo kaudella 2012 ennen kuin itse liityin mukaan, ja erityisen vahvasti muistan tästä puhutun hallituksen suunnittelutyöpajassa kevättalvella 2013. Tämä periaate on ollut yksi ehdoton kilpailutekijä tiettyihin muihin paikallisiin seuroihin verrattuna.”

Seuran toiminta-ajatus toteutuu seuran arjessa

Tampere Unitedin toiminta-ajatus kirjattiin edellisen strategiatyön aikana, eikä sitä ole muutettu. Se kuuluu näin:

Tampere Unitedin toiminta-ajatus on kasvattaa sinivihreää yhteisöä, tarjota jäsenilleen sisältöä kaikkiin elämänvaiheisiin, ja toimia kilpailullisesti ja tavoitteellisesti arvoistaan tinkimättä.

Puheenjohtaja Niemistön mukaan toiminta-ajatus on tarkkaan harkittu siten, että se kuvastaa sitä, miksi seura on olemassa ja erottuu useimmista muista seuroista.

”Tietenkin meillä jalkapallon harrastaminen kilpatasolla on keskeinen osa seuran toimintaa, kun kuitenkin jalkapalloseura olemme, mutta meidän ydin on yhteisö ja se mitä se voi tarjota kaikille jäsenilleen”, toteaa Niemistö sanaa ”kaikille” painottaen.

”Meille on todella tärkeää se yhteisöllisyys, joka on käsinkosketeltavaa Pyynikin urheilukentällä pelipäivinä tai silloin kun siellä harjoittelee aikuis- ja juniorijoukkueita. Ulospäin ehkä monesti näyttää siltä, että meidän yhteisöllisyys kiteytyy kannattajiin, mutta kyllä se on paljon laajempi juttu. On upea nähdä miten moni ihminen ikäänkuin hurahtaa tähän meidän toimintaan kun antaa sille ensin pikkusormensa, ja tarkoitan tässä nimenomaan mm. valmentajia, joukkueiden taustoissa toimivia junioripelaajien vanhempia ja yhteistyökumppaniyritysten edustajia. Tämä yhteisö on todella huumaava kun siihen vain uskaltautuu sisään.”

”On myös upea nähdä miten ihmisten roolit muuttuvat vuosien varrella. Meillä on hienoja tarinoita siitä, miten esimerkiksi kannattajista tulee juniorivalmentajia, huoltajista tulee kannattajia ja uransa lopettavista pelaajista vaikkapa joukkueenjohtajia”, Niemistö myhäilee.

Seuran visio on nyt kirjattu ylös

Uutena asiana strategiaan on liitetty myös seuran visio, johon ei tarkoituksellisesti ole liitetty vuosilukua. Kyse on pitkän aikavälin ajatuksesta, joka on ohjannut seuran toimintaa jo vuodesta 2011 alkaen, vaikkei sitä olekaan aiemmin kirjattu täsmällisesti ylös. Vision teksti on:

Tampere Unitedin miesten edustusjoukkue palautetaan suomalaiseksi huippujoukkueeksi, joka pelaa säännöllisesti Euroopan kentillä. Samalla koko seura rakennetaan samalle tasolle siten, että juniorimylly tuottaa huippupelaajia miesten ja naisten eurooppalaisiin huippusarjoihin ja myös naisten edustusjoukkue on Suomen huipulla. Seura on tärkeä osa tamperelaista identiteettiä ja kulttuuria, ja näkyy vahvasti tamperelaisessa kaupunkikuvassa.

Puheenjohtaja Antti Niemistö kertoo ymmärtävänsä, että näin korkealentoinen visio voi aiheuttaa ulkopuolisissa myös vastareaktioita, vaikkei vision toteutumiselle ole asetettu minkäänlaista määräaikaa.

”Totesin strategiatyön aikana hallitukselle, että kyllä meitä pidetään taas ihan hulluina tai jopa ylimielisinä, kun menemme tällaisen vision julkaisemaan. Toisaalta visio on juuri se, mikä on ajanut toimintaa aivan seuran uuden tulemisen alusta eli vuodesta 2011 alkaen. Ei tätä seuraa olisi edes olemassa, jos meillä ei alusta asti olisi ollut halu palata aivan terävimmälle huipulle. Myös junioritoiminnan aloittamisesta puhuttiin jo tuolloin, ja naisten joukkueet ovat tulleet sitten myöhemmin mukaan erittäin luontevana lisänä jo seuran toiminta-ajatustakin ajatellen”, Niemistö toteaa.

Strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024

Seuran strategia on jaettu neljään osa-alueeseen, ja kunkin osa-alueen tavoitteita ja toimenpiteitä määriteltiin omassa työryhmässään. Mukana työryhmissä oli seuraihmisiä laajalla otannalla siten, että mukana oli seuran hallinnossa mukana olevien henkilöiden lisäksi muun muassa valmentajia, pelaajia. joukkueiden taustahenkilöitä, yhteistyökumppaneiden edustajia sekä tietenkin myös seuran kannattajia.

”Minusta oli hyvin olennaista, että en seuran puheenjohtajana osallistunut suoraan työryhmien työhön, vaan sen sijaan yhdessä strategiatyön fasilitaattorina toimineen Heikki Wilenin kanssa sparrasimme työryhmien vetäjinä toimineita Harri Karvista, Eemeli Peltosta, Henrik Hiekkataipaletta ja Markus Kyöstäjää. Näin työryhmille jäi enemmän tilaa löytää uusia asioita, ja niitä todellakin myös löydettiin”, kehuu puheenjohtaja Niemistö käytettyä työtapaa.

Strategian neljä osa aluetta ovat:

  1. Kasvun mahdollistava seurahallinto
  2. Miesten edustus – valmiina Ykköseen
  3. Naisten edustus – laadukas ympäristö harrastaa kilpailullisesti
  4. Sinipaita päällä lapsesta aikuiseen – laadukas ympäristö kehittyä pelaajana

Seurahallinnossa tavoitteet ovat parantaa toiminnan laatua, lisätä edustusjoukkueiden resursseja ja kasvattaa seurayhteisöä. Ehkäpä Keskeisin keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on palkata lisää henkilöstöä operatiiviseen toimintaan, jolloin hallituksen ja muiden vapaaehtoisten seuratoimijoiden aika vapautuu toiminnan suunnitteluun ja ohjaamiseen. Lisäksi Palloliiton laatujärjestelmä on keskeinen työkalu, josta on johdettu toimenpiteitä seuran strategiaan. Myös markkinointiviestinnän kehittäminen on nostettu strategian mukaiseksi toimenpiteeksi.

Miesten edustusjoukkueen osalta tavoitteet kiteytyvät kahteen asiaan: Tampere United haluaa pelata kaudella 2024 uudella Tammelan stadionilla ja taistella viimeistään tuolloin tosissaan noususta Ykköseen. Lisäksi strategian mukaisena tavoitteena on pelaajien ja taustojen tyytyväisyyden kasvattaminen sekä kakkosjoukkueen tuominen tukemaan edustusjoukkuetta entistä vahvemmin.

Naisten edustusjoukkueella on nousutavoite Kakkoseen jo tällä kaudella, ja strategiakauden aikana tavoitellaan Kakkosen paikan vakiinnuttamista ja jopa nousua Kakkosen kärkitaisteluun. Samalla halutaan parantaa pelaajien arjen laatua sekä nostaa pelaajien ja taustojen tyytyväisyyttä toimintaan. Lisäksi myös naisten puolella halutaan pitää kakkosjoukkue tukemassa edustusjoukkuetta.

Junioritoiminnassa keskeisin asia on pelaajapolun rakentaminen lapsista aikuisiin asti, ja nyt määritellyn strategiakauden aikana polku saadaan rakennettua poikien puolella 14-vuotiaisiin asti. Tyttöjen puolella puolestaan pelaajapolku rakennetaan tässä vaiheessa noin 15-vuotiaista aikuisiin asti. Lisäksi junioritoiminnassa panostetaan laatuun siten, että tavoitteena on saada jokaiseen ikäluokkaan työsuhteinen vastuuvalmentaja ja jokaiseen joukkueeseen huoltaja ja joukkueenjohtaja. Lisäksi panostetaan yksilöiden kehitykseen perustamalla taito- ja maalivahtikoulut.

”Strategiaa lukiessa on hyvä tietää, että tavoitteet on asetettu niin korkealle, että kaikki ei todennäköisesti tule toteutumaan sellaisenaan. Ajattelutapa on, että jos kaikki strategian tavoitteet toteutuvat, todennäköisesti tavoitteet eivät ole olleet riittävän kunnianhimoisia, eivätkä siten edes oikeastaan ohjaa toimintaa. Tarkoitus on, että osa tavoitteista toteutuu ja kaikkien osalta parannetaan aiemmasta ja päästään ainakin lähelle tavoitetta”, puheenjohtaja Niemistö toteaa.

”Samaan hengenvetoon on todettava, että käytimme juuri maanantaina hallituksen kanssa kaksi tuntia tämän vuoden tavoitteiden ja toimenpiteiden läpikäymiseen, ja suuri osa tavoitteista oli jo toteutunut ja toimenpiteistä tehty, tai ainakin meillä on hyvät suunnitelmat siihen, että näin tapahtuu kesän ja syksyn aikana.”

Kovista tavoitteista hyvä esimerkki on Niemistön mukaan miesten edustusjoukkueen yleisömäärätavoite, joka on kuluvalle kaudelle asetettu 400 katsojan keskiarvoon.

”Neljänsadan yleisökeskiarvo on todella kova. Tähän lukuun on toki päästy Kakkosen kausilla 2017 ja 2018, mutta erona noihin vuosiin on se, että meillä ei tänä vuonna ole kunnollista derbyä, joka hilaisi keskiarvoa ylöspäin. Kolmen pelin jälkeen meidän keskiarvo on 354 katsojaa, ja budjetoidut ottelukohtaiset pääsylipputulot ovat toistaiseksi kyllä ylittyneet. Yleisömääriltään todella heikkoon viime kauteen verrattuna yleisömäärissä on tässä vaiheessa kasvua reippaasti yli sata katsojaa per ottelu.”

Koko strategia on ladattavissa PDF-muodossa strategiasivulta.

Tampere Unitedin päivitetyt arvot

Yhteisöllisyys – Olemme kannattajien seura, jonka toiminnan tekevät seuran jäsenet yhdessä. Haluamme kasvattaa yhteisöämme ja samalla pitää kaikki mukana seuran toiminnassa myös silloin, kun rooli seurassa muuttuu. Uskomme pitkäjänteiseen tekemiseen ja pidämme toisistamme huolen.

Seuraylpeys – Olemme ylpeitä kotikaupungistamme ja seuramme tarinasta, jota rakennamme edustusjoukkueet edellä. Kunnioitamme perinteitä, mutta tavoittelemme samalla aina parempaa. Asetamme pitkän aikavälin tavoitteet niin korkeiksi, että emme aina edes tiedä, miten ne voidaan saavuttaa. Luotamme siihen, että keksimme ratkaisut matkan varrella. Kokeilemme rohkeasti uusia asioita tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Luotettavuus – Lupaamme vain sen minkä voimme pitää ja pidämme aina sen mitä lupaamme. Noudatamme avoimuuden periaatetta aina kun se on mahdollista, ja kerromme avoimesti myös sellaisista asioista, joista voi olla vaikea olla avoin. Kaikki viestintämme seuran sisällä ja julkisuudessa perustuu totuuteen. Meidän sanaamme voi aina luottaa.

Kunnioitus – Kunnioitamme toisiamme, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai kiusaamista. Korostamme tasa-arvoa jäsenten välillä, sillä meille jokainen on tärkeä. Uskomme, että erilaisuus on rikkaus.

TamU-Kauppa

Pääyhteistyökumppanit

Tukemassa myös

22.1. TamU - TPV 0 – 0

26.11. HJS - TamU naiset 3 – 0

28.1. TamU 2 - NoPS 0 – 5

5.2. klo 14 TamU - FC Kiffen

5.2. klo 20 TKT - TamU naiset

12.2. klo 20 ACE - TamU 2