Tilinpäätös vahvistettu – TamUn talous vahvistui korona­vuodesta huolimatta

11/03/2021
Uutinen

Vuosi 2020 oli kaikille urheiluseuroille poikkeuksellinen, ja useille seuroille se oli talouden kannalta vaikea. Tampere Unitedissa vuosi oli kuitenkin monella mittarilla menestys, ja talouden mittareilla mitattuna se oli jopa seuran paras vuosi uuden tulemisen aikakaudella, vaikkei seura saanut mitään koronatilanteeseen liittyviä tukia. Toiminnalliselta kantilta katsottuna negatiivista oli toki se, että miesten edustusjoukkueelta jäi tavoitteena ollut sarjanousu saavuttamatta. Toiminnan laatu parani kuitenkin suurin harppauksiin. Naisten edustusjoukkue puolestaan nousi Kolmoseen, mikä antaa TamUlle mahdollisuuden lähteä rakentamaan myös naisten puolella samanlaista tarinaa, joka on vienyt miehet parhaimmillaan Kakkosen tasolle. COVID-19-pandemiasta aiheutuneella junioripelaajien määrän pienenemisellä oli vaikutuksensa myös seuran talouteen, mutta tämä on kuitenkin varmasti vain väliaikaista.

Tampere Unitedin edellinen tilkausi alkoi 15.11.2019 ja päättyi 14.11.2020. Seuran tiistaisen kevätkokouksen vahvistama tilinpäätös kertoo sekä seuran tulojen että menojen pienentyneen merkittävästi edellisestä vuodesta. Tämä on luonnollista, sillä miesten edustusjoukkue muodostaa lähes puolet seuran kuluista, ja Kolmosen tasolla on mahdollista pelata huomattavasti pienemmin kuluin kuin Kakkosessa. Myös tulojen hankkiminen on hiukan haastavampaa, mutta erityisesti miesten edustusjoukkueen tulopuolta rasittaa kaksi COVID-19-pandemiasta juontuvaa seikkaa. Ensiksikin talouden yleinen epävarmuus vaikutti myös Tampere Unitedin yhteistyökumppanuustuloihin. Toisekseen myös ottelutapahtumien tulot pienenivät siksi, että otteluita pelattiin normaalia vähemmän.

Kun kaikki ynnätään yhteen, viivan alle jää 11 817,72 €:n voitto. Luvun osalta on kuitenkin huomioitava, että tilinpäätös sisältää 4 061,42 €:n nettotuoton miesten edustusjoukkueen koronatukikampanjaan liittyen ja että ylijäämään on vaikuttanut myös 2 036,41 €:n oikaisu vaihto-omaisuuteen aiempina tilikausina hankittujen urheiluvarusteiden osalta. Oikaisua ei voi kuitenkaan pitää ns. tilinpäätöksen kaunisteluna, koska oikaisu koostuu rahamäärällisesti lähinnä miesten edustusjoukkueen käyttämistä pelipaidoista, joilla on todellista myyntiarvoa pelipaitoja huutokaupatessa.

”Koronatukikampanjan nettotulo voi tuntua suurelta tilanteessa, jossa seura olisi ilman kampanjaakin saavuttanut voitollisen tuloksen. On kuitenkin huomattava, että tukikampanja toteutettiin viime keväänä erittäin epävarmassa tilanteessa, jossa seuran täytyi pohtia jopa luottotappioiden mahdollisuutta. Lisäksi tukikampanjaa toteutettaessa ei ollut varmaa, miten seuralle tärkeät ottelutapahtumien tuotot toteutuvat”, puntaroi Tampere Unitedin puheenjohtaja Antti Niemistö.

Lopulta luottotappioita ei tullut ja ottelutapahtumatuototkin olivat hyvät lyhennetystä pelikaudesta huolimatta. Näin ollen tukikampanjan rahat jäivät talteen odottamaan sitä seuraavaa pahaa päivää.

”Koronatukikampanjan tuotosta saimme sellaisen pesämunan, jonka turvin olemme voineet suunnitella kautta 2021 rohkeasti. Se on antanut meille mahdollisuuden laatia sellainen budjetti, jossa ei pelata aivan liian varman päälle. Toki tällä hetkellä näyttää siltä, että voimme hyvinkin ylittää budjetoidut tulot reilustikin, jos kausi vain saadaan vietyä läpi kutakuinkin normaalisti. Pahimmassakaan tapauksessa meillä ei ole mitään hätää”, Niemistö kertoo.

Miesten edustusjoukkue teki voitollisen tuloksen

Miesten edustusjoukkueen osuus seuran taloudesta on noin puolet. Se myös aiheuttaa seuran taloudelle suurimmat riskit, sillä edustusjoukkueen kulut toteutuvat etupainotteisesti, ja niitä on synnytettävä budjetin mukaisesti jo ennen kuin tiedetään, miten hyvin varainhankinta onnistuu. Siksi miesten edustusjoukkueen taloutta on syytä tarkastella erikseen.

Miesten edustusjoukkueen kulut olivat tilinpäätöksessä 78 335,75 €, ja tuloihin vertaamalla edustusjoukkueen tulokseksi saadaan mukavasti voitollinen 2 284,37 €. Jos tuloksesta siivottaisiin pois yllä mainittu varusteisiin liittyvä oikaisu ja koronatukikampanjan nettotuotot, muodostuisi miesten edustusjoukkueen alijäämäksi noin neljätuhatta euroa. On kuitenkin huomattava, että miesten edustusjoukkueella on merkittävä vaikutuksensa hallinnon nettotuottoihin sisältyviin jäsenmaksu- ja fanituotemyyntituloihin. Muiden kuin pelaajien jäsenmaksut tuottivat yli 7 270 € (134 jäsentä ja 26 kannatusjäsentä) ja fanituotteiden nettotuotto oli 2 927,40 €, joten yhdessä nämä parantaisivat miesten edustusjoukkueen tulosta yli 10 000 €:lla.

”Laskettiinpa niin tai näin, miesten edustusjoukkueen talous oli viime kaudella vielä aiempaakin terveemmällä pohjalla. On erittäin tärkeää, että seuran muut osat eivät joudu tukemaan edustusjoukkueita”, toteaa puheenjohtaja Antti Niemistö tyytyväisenä.

Miesten edustusjoukkueen kuluja leikattiin merkittävästi Kolmoseen putoamisen seurauksena. Kaudella 2019 kulut olivat olleet 95 429,88 €, josta pudotus oli siis yli 17 000 €. Pudotuksesta merkittävä osa eli noin 10 000 € tuli kilpailukuluista, jossa merkittävä säästö syntyi Kolmosessa radikaalisti vähentyneestä matkustamisesta, kun suuri osa vastustajista oli Tampereelta ja lähikunnista. Myös varustekuluissa tehtiin lähes 5 000 €:n säästö muun muassa siksi, että uusia vieraspelipaitoja ei hankittu eikä Kolmosessa vaadita peliasun värisiä kerrastoja.

Kun vertailukohdaksi otetaan kauden 2018 lukema 115 974,47 €, pudotusta on tullut kahdessa vuodessa noin 37 500 €. Tämä kertoo karua kieltään siitä, miten paljon kalliimpaa Kakkosessa pelaaminen on, varsinkin jos lohkoksi osuu kauden 2018 tapaan niin sanottu pohjoislohko.

Toisaalta edellisellä Kolmosen kaudella eli vuonna 2016 miesten edustusjoukkueen menot olivat vain 30 284,73 €. Lähes 50 000 €:n kasvu vuoteen 2020 mennessä kertoo siitä, miten paljon Tampere United on mennyt eteenpäin seurana viimeisen viiden vuoden aikana. Kuvaavaa on myös se, että kaudella 2017 edustusjoukkueen menot olivat Kakkosessa lähes samat kuin kaudella 2020 Kolmosessa.

Tampere Unitedin puheenjohtaja Antti Niemistö säteileekin tyytyväisyyttä seuran taloudesta puhuttaessa.

”Kaikkein tyytyväisin olen siihen, että olemme Kolmosen tasolla onnistuneet pitämään edustusjoukkueen toiminnan ammattimaisuuden tason samana kuin se oli Kakkosen vuosina. Hyvien henkilövalintojen ansiosta se on jopa kasvanut. Tai ehkei edes pidä puhua valinnoista, sillä tällä hetkellä meille hakeutuu hyviä tyyppejä.”

”Toimintaamme on jo vuosien ajan ohjannut periaate, että lupaamme vain sen, minkä voimme pitää, ja pidämme aina sen, mitä lupaamme.”

”Erityisen ylpeä olen siitä, että emme ole joutuneet tinkimään periaatteistamme. Toimintaamme on jo vuosien ajan ohjannut periaate, jonka mukaan lupaamme vain sen, minkä voimme pitää, ja pidämme aina sen, mitä lupaamme. Erityisesti tämä liittyy siihen, miten toimimme pelaajien ja valmentajien suhteen, ja olen ollut huomaavinani, että meillä on hyvä maine heidän keskuudessaan”, Niemistö myhäilee.

Niemistön mainitsema periaate edellyttää sitä, että seuran talous pidetään hyvässä kunnossa. Tällä hetkellä Tampere United onkin hyvässä tilanteessa, sillä seuralla ei ole lainkaan velkaa, ja myös maksuvalmius on pysynyt jo pitkään erittäin hyvänä. Tampere Unitedissa ei ole tarvinnut uuden tulemisen aikakaudella kertaakaan miettiä, mikä lasku voidaan maksaa vasta myöhemmin, vaan kaikki velvollisuudet on aina pystytty hoitamaan ajallaan.

”Hiukan paradoksaalisesti meillä lähti pankkitilin saldo jyrkkään nousuun juuri maalis-huhtikuussa poikkeusolojen vallitessa. Olimme siitä onnellisessa tilanteessa, että kaikki keväälle ajoitetut yhteistyökumppaneiden maksut tulivat ajallaan, mistä valtava kiitos kaikille kumpaneillemme. Myös koronatukikampanja ajoittui luonnollisesti tähän hetkeen, samoin TamU-kauppaan tullut ostoryntäys. Neljäntenä vielä opetus- ja kulttuuriministeriön junioritoimintaan myöntämä merkittävä tuki maksettiin tilillemme juuri tuolloin”, Niemistö luettelee.

Kauden 2020 avainluvut

Seuran tulos: 11 817,72 €
Seuran kokonaismenot: 168 378,10 €
Miesten edustusjoukkueen tulos: 2 284,37 €
Miesten edustusjoukkueen menot: 78 335,75 €

Seuran kulurakenne kaudella 2020 on esitetty piirakkadiagrammina, josta havainnollistuu se, että miesten edustusjoukkueen menot käsittävät lähes puolet seuran kaikista menoista, yhteensä 46,5 %. Seuraavaksi suurin osa on junioritoiminta, jossa kaupunginosajuniorien ja ikäkausijuniorien yhteen laskettu osuus on 24,0 %. Aikuisurheilun muut joukkueet kuin miesten edustusjoukkue vievät 8,6 % kuluista, ja näin ollen seuran urheilutoiminta vie 78,1 % kuluista. Seuran joukkueista kaikki muut paitsi miesten edustusjoukkue toimivat omakustanteisesti eli toiminta rahoitetaan pääasiassa kausimaksuilla, ja toiminnassa tähdätään nollatulokseen.

Seuran tuloksesta suurin osa perustuu seuran hallinnon alle laskettaviin tuottoihin, eli muun muassa kannattajatuotteiden myyntiin sekä seuran liiketoimintaan, johon kuului mm. tilikauden ensimmäisenä päivänä järjestetty matka Suomen A-maajoukkueen EM-kisapaikan varmistaneeseen Liechtenstein-otteluun Helsinkiin. Yhteensä seuran hallinto teki voittoa 9 192,98 €.

Seuran hallinnon kulut ovat olleet seuran kasvaessa lievässä nousussa, mutta 9,1 % on varsin pieni osuus kaikista kuluista. Tämä kertoo erityisesti siitä, että seuran toiminta pyörii suurelta osin vapaaehtoisvoimin. Varainhankinnan kulujen osuus on melko merkittävä 7,9 %, joka kertoo siitä, että seuran varainhankinta on aktiivista. Elinkeinotoiminnan kulut liittyvät suurelta osin verkkokauppaan, jossa mm. vaatteet tulee myydä veronalaisina, vaikka Tampere United onkin yleishyödyllisenä yhdistyksenä suurelta osin vapautettu veroista.

Miesten edustusjoukkueen kauden 2020 tulo- ja kulurakenteet on esitetty omina piirakkadiagrammeinaan. Merkillepantavaa on, että selvästi yli puolet (57,9 %) edustusjoukkueen tuloista tulee yhteistyökumppaneilta, mutta myös pääsylipputuotot (17,5 %) ja anniskelutotot (11,3 %) ovat merkittäviä. Kuluissa pelaajat ja valmentajat on edustusjoukkueen isoin menoerä yli kolmanneksen osuudellaan (35,7 %). Harjoittelukulut vievät yli viidenneksen kuluista (20,9 %) ja varustekulutkin ovat edelleen merkittävät (14,7 %) varusteiden karsimisesta huolimatta.

Taloudellisten lukujen lisäksi tärkeä mittari on myös seurassa pelaavien pelaajien määrä ja sen kehitys. Tätä kuvaa parhaiten pelipassien määrä. Nämä tilastot on aiemmin saatu Palloliiton Tampereen piirin julkaisemana, mutta piirien tultua lakkautetuksi, Palloliitto on julkaissut pelipassimäärät avoimena datana. Tampere Unitedissa pelipassien määrä on kasvanut koko uuden tulemisen ajan, joskin vuoden 2015 virallisesta lukemasta puuttuu kaupunginosapelaajat inhimillisen virheen takia. Vuonna 2020 COVID-19-pandemia aiheutti kuitenkin pelaajamäärään noin 20 %:n pudotuksen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Tampere United on taloudellisesti paremmassa tilanteessa kuin koskaan uuden tulemisensa aikana. Myös toiminnallisesti seuran tila on hyvä. Seuran junioripelaajien määrä kääntyi ensimmäistä kertaa laskuun, mutta tämä on tilapäinen COVID-19-pandemian aiheuttama tilanne. Miesten edustusjoukkueella on kaikki edellytykset palata Kakkoseen. Naisten edustusjoukkue puolestaan nousi Kolmoseen kaudeksi 2021, ja Tampere Unitedilla on kaikki edellytykset lähteä rakentamaan naisten puolella samanlaista tarinaa jota miesten puolella on eletty jo kohta kymmenen vuotta.

”Lähitulevaisuuden taloudelliset riskit liittyvät siihen, jos jouduttaisiin pelaamaan otteluita ilman yleisöä. Miesten edustusjoukkueen nettotuloista lähes puolet tulee suoraan ottelutapahtumista, kun mukaan lasketaan myös sellaiset tulot, jotka toki toteutuvat jo ennen kauden alkua, kuten kausikortit ja VIP-kausikortit. Lisäksi tietysti yhteistyökumppaneilta saatavat tulot liittyvät isolta osin otteluihin ja niissä käyvään yleisöön. Olemme kuitenkin laskeneet budjetit eri tilanteiden varalle, ja näkemykseni mukaan kaikissa skenaarioissa pärjäämme kyllä”, päättää Niemistö.

TamU-Kauppa

Pääyhteistyökumppanit

Tukemassa myös

American Brothers Circle Line Group Edun Herkkukeidas Insta Group Käännöstoimisto Juha Arola VA Sport Management

17.7. TamU - SexyPöxyt 3 – 0

21.7. TamU naiset - FC Nokia 1 – 1

27.6. PP-70 - TamU 2 2 – 7

23.7. klo 19 TamU - Ilves-Kissat

27.7. klo 12 PIF - TamU naiset

27.7. klo 18 TamU 2 - TP-49