Tilinpäätös vahvistettu – TamUn talous on kunnossa Kakkosen seikkailun jäljiltä

11/03/2020
Uutinen

Vuosi 2019 oli Tampere Unitedille edustusjoukkueen urheilullisen menestyksen kannalta katastrofaalinen, sillä vain kolme ottelua koko kaudella voittanut joukkue putosi armotta Kolmoseen. Taloudelliselta kannalta kausi oli kuitenkin huomattavasti positiivisempi seuran kevätkokouksen maanantaina hyväksymän tilinpäätöksen mukaisesti. Kaikkinensa Tampere Unitedin kolme kautta Kakkosessa olivat taloudelliselta kannalta jopa menestys, sillä seuran tulovirtoja saatiin kasvatettua huomattavasti, eivätkä nämä tulovirrat ole ehtyneet Kolmoseen putoamisen takia. Kun kulutkin toki ylemmällä sarjatasolla kasvoivat, oli kolmen Kakkosen kauden yhteenlaskettu taloudellinen tulos lopulta lähellä nollatulosta, niukasti positiivisen puolella.

Kaudella 2019 tai tarkemmin sanottuna tilikaudella 1.1. – 14.11.2019 (sääntömuutoksesta johtuen tilikausi oli poikkeuksellisesti alle vuoden mittainen) Tampere Unitedin talous oli lähes täydellisesti tasapainossa, sillä kauden tilinpäätös oli lopulta 203,16 € tappiollinen. Tällainen tappio on tietenkin täysin merkityksetön, kun seuran kokonaismenot olivat 194 304,05 €. Voidaan siis puhua nollatuloksesta myös kauden 2019 osalta.

Edustusjoukkueen osuus seuran taloudesta on noin puolet. Tätä osuutta on syytä tarkastella hiukan tarkemmin myös siksi, että se on varmasti suurta yleisöä eniten kiinnostava osa seuran taloudesta. Edustusjoukkueen kulut ovat tilinpäätöksessä 95 429,88 €, ja tuloihin vertaamalla edustusjoukkueen tappioksi voidaan laskea 9 428,94 €. Tarkempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tämä tappio on enemmänkin kirjanpidollinen kuin toiminnallinen.

Tarkastelu on hyvä aloittaa vertailulla edelliseen vuoteen. Kuluissa tehtiin itse asiassa merkittävä säästö kauteen 2018 verrattuna, sillä silloin kulut olivat 115 974,47 €. Mittava lähes 20 000 € säästö saatiin erityisesti kahdesta lähteestä. Matkakulut putosivat olennaisesti, kun kaudesta 2018 poiketen ei enää pelattu niin sanotussa pohjoislohkossa. Tämä säästö on suuruusluokaltaan 5 000 €. Toinen ja tätäkin suurempi säästö syntyi, kun edustusjoukkueessa päätettiin laittaa varustekulut kuriin. Ne putosivat kauden 2018 reilusta 25 000 €:sta huomattavasti maltillisempaan noin 15 000 €:oon. Lisäksi säästöä saatiin harjoittelukuluista.

Harmillisesti heikko urheilullinen menestys näkyi kuitenkin tulopuolella, ja muun muassa pääsylipputulot ja kioskimyynnin tuotot putosivat reilusti. Kaikkiaan tulot olivat vuonna 2019 noin 14 000 € alhaisemmat kuin vuonna 2018. Tämän seurauksena edustusjoukkueen tappioksi voidaan siis laskea yli 9 000 €.

Tampere Unitedin puheenjohtaja Antti Niemistö ei ole kuitenkaan edustusjoukkueen tappiosta erityisen huolissaan, sillä asian voi nähdä pitkälti kirjanpidollisena:

”Kannattajatuotteiden myynti merkitään meillä kokonaisuudessaan seuran tuloksi, sillä kyseessä on seuran tuotteet, ei vain edustusjoukkueen tuotteet. On kuitenkin selvää, että niiden myynti on merkittävää siksi, että meillä on edustusjoukkue, ja suurin osa myynnistäkin tapahtuu edustusjoukkueen peleissä. Pelkästään kannattajatuotteiden myynnin laskeminen edustusjoukkueen hyväksi pienentäisi tappiota merkittävästi, sillä niitä myytiin viime kaudellakin yli 3000 eurolla”, Niemistö selvittää yllä pylväsdiagrammissakin esitettyä edustusjoukkueen talouden todellista kuvaa.

”Vielä merkittävämpi asia on jäsenmaksutulojen kohdentaminen. Osa jäsenmaksutuloista on nimittäin pakko ymmärtää edustusjoukkueeseen liittyvänä tulona, vaikka kirjanpidollisesti onkin oikein merkitä seuran jäsenmaksu seuran tuloksi.”

”Meillä on yhteensä 180 jäsentä, jotka eivät pelaa jalkapalloa tai futsalia Tampere Unitedissa. On selvää, että suurin motivaatio heidän jäsenmaksun maksamiselleen on se, että he haluavat tukea nimenomaan edustustoimintaa. Kun jäsenmaksu on 30 euroa, jäsenmaksutuotto 180 jäsenestä on 5400 euroa, eikä tässä ole vielä edes mukana 125 euron kannatusjäsenmaksua maksavat jäsenet”, avaa Niemistö

Kaikkinensa voidaankin todeta, että myös edustusjoukkueen talous on seurassa terveellä pohjalla. Edustusjoukkue pärjää omillaan, eikä joudu ottamaan tukea seuran muilta osilta. Lisäksi seura on vakavarainen. Koko uuden tulemisen ajan seuran likviditeetti on ollut hyvä, ja tämä päti myös kaudella 2019, kuten oheisesta käyrästä näkyy. Seuran kassassa on pahimmillaankin ollut yli 10 000 €, eikä seuralla ole ollut missään vaiheessa vaikeuksia maksaa palkkoja ja laskuja ajallaan. Tämä on ehdoton kilpailuetu pelaajia ja taustahenkilöitä seuraan houkuteltaessa.

Taustalla vaikea kausi 2018

Kauden 2018 päättyessä ei Tampere Unitedissa voitu ajatella taloudesta yhtä positiivisesti kuin nyt. Kausi oli ollut sekä urheilullisesti että taloudellisesti raskas, ja edessä olivat pakolliset kululeikkaukset. Edustusjoukkueeseen oli tehty rahassa mitattuna ennätyssuuret satsaukset, mutta ne eivät olleet tuoneet toivottua tulosta, vaikka joukkue niukin naukin Kakkosessa säilyikin. Loppujen lopuksi tilinpäätös näytti vuoden 2018 osalta 4 072,57 €:n tappiota.

”Tappio kuitenkin selittyi enemmänkin satsauksilla kuin tulopuolen sakkauksella. Yhteistyökumppanimyynti kasvoi vajaan 10 000 €, mutta toisaalta joukkueen toimintaan satsattiin yli 25 000 € enemmän kuin edellisellä kaudella, ja tästä summasta noin puolet laitettiin pelaajabudjettiin. Näihin lukuihin nojaten kausi oli erittäin suuri pettymys”, muistelee silloinen puheenjohtaja Heikki Wilen kauden 2018 tunnelmia.

”Silloinkaan ei voinut missään nimessä kuitenkaan olla tyytymätön koko seuran kauteen. Silloin Tampere United oli koko Palloliiton Tampereen piirin eniten kasvanut seura pelipassimäärällä mitattuna, ja oli sitä myös viime vuonna. Kasvua tulee etenkin nuorimmissa ikäluokissa”, edelleen hallituksessa mukana oleva Wilen iloitsee.

”Moni varmasti on voinut kuvitella, että Kakkosen seikkailu olisi ollut meille taloudellisesti raskas. Meille kävi kuitenkin juuri toisin: seuran koko kasvoi ja sen talous vahvistui Kakkosen vuosina.”

Kun katsotaan Tampere Unitedin kolmevuotista Kakkosen taivalta kausilla 2017–19, on urheilullisesti nähtävissä selvä alkuhuuma kaudella 2017, paha notkahdus kaudella 2018 ja lopullinen putoaminen kaudella 2019. Taloudellisesti kaksi ensimmäistä kautta noudattivat tätä samaa kaavaa, mutta kurssi korjattiin kaudella 2019. Kauden 2017 tilinpäätös oli jopa 5 798,17 € voitollinen, mutta kaudella 2018 kirjattu 4 072,57 € tappio lähes kuittasi tämän. Kun mukaan otetaan vielä kauden 2019 tappio 203,16 €, saadaan koko Kakkosen jakson nettotulokseksi 1522,44 €:n voitto.

”Moni varmasti on voinut kuvitella, että Kakkosen seikkailu olisi ollut meille taloudellisesti raskas. Meille kävi kuitenkin juuri toisin: seuran koko kasvoi ja sen talous vahvistui Kakkosen vuosina. Sen puolesta ei ole siis mitään estettä tavoitella pikaista paluuta Kakkosen tasolle”, myhäilee puheenjohtaja Niemistö

”Moni asia on muuttunut niistä ajoista kuin viimeksi pelasimme Kolmosessa ja nousimme Kakkoseen. Silloin meillä oli onni saada seuraan monia huippupelaajia, joista ei tullut meille juuri ollenkaan kustannuksia. Myös valmennusbudjetti on noista ajoista kasvanut aivan eri lukemiin.”

”Näin jälkeenpäin voi sanoa, että kauteen 2017 asti kaikki tapahtui taloudellisessa mielessä vähän liiankin helposti. Sen jälkeen todellisuus on iskenyt naamalle kuin märkä rätti, mutta olemme reagoineet asiaan, ja pitäneet seuran talouden kunnossa ja ennen kaikkea vahvistaneet sitä. Se on meille nimenomaan vahvuus, sillä on tärkeää, että esimerkiksi valmentajavalintoja tehtäessä taloudelliset seikat eivät muodostu esteeksi”, Niemistö paaluttaa.

Kauden 2019 avainluvut

Seuran kokonaismenot: 194 304,05 €
Edustusjoukkueen menot: 95 429,88 €
Seuran tulos: -203,16 €

Seuran kulurakenne kaudella 2019 on esitetty piirakkadiagrammina, josta havainnollistuu se, että seuran edustusjoukkueen menot käsittävät lähes puolet seuran kaikista menoista. Seuraavaksi suurin osa on kaupunginosajuniorit, ja kun mukaan lisätään myös ikäkausijuniorit, huomataan että junioritoiminnan osuus seuran menoista on lähes 25 %. Seuraavaksi suurin osuus seuran menoista on aikuisurheilun muut joukkueet kuin edustusjoukkue vajaan 10 %:n osuudellaan. Loput reilu 15 % menoista sisältää seuran elinkeinotoiminnan ja muun varainhankinnan menot sekä seuran yhteisiin asioihin ja hallintoon liittyvät kulut. Muiden joukkueiden kuin edustusjoukkueen toiminta katetaan pääasiassa pelaajilta kerättävillä kausimaksuilla; toisin sanoen muissa joukkueissa pelaaminen on pelaajille omakustanteista.

Edustusjoukkueen kauden 2019 tulo- ja kulurakenteet on esitetty omina piirakkadiagrammeinaan. Merkillepantavaa on, että yli puolet edustusjoukkueen tuloista tulee yhteistyökumppaneilta, mutta myös pääsylipputulot, kausikorttitulot ja anniskelutulot ovat merkittäviä reilun 10 %:n osuuksillaan. Kuluissa henkilöstö on edustusjoukkueen isoin menoerä yli 25 %:n osuudellaan, ja varusteisiin, harjoitteluun ja kilpailukuluihin menee kuhunkin yli 15 % kaikista kuluista.

Taloudellisten lukujen lisäksi tärkeä mittari seuran vakaudelle on myös seurassa pelaavien pelaajien määrä ja sen kehitys. Tätä kuvaa parhaiten pelipassien määrä, ja näitä tilastoja Palloliiton Tampereen piiri onkin julkaissut vuosittain. Tampere Unitedin osalta näkyy vakaa kasvu pelipassien määrässä käytännössä koko uuden tulemisen ajan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Tampere United on sekä taloudellisesti että toiminnallisesti vakaalla pohjalla. Seuran pelaajamäärä kasvaa erityisesti siksi, että nuorimpiin ikäluokkiin perustetaan joka vuosi uusia juniorijoukkueita ruohonjuuritason toimintaan kaupunginosissa. Tämä tuo samalla pientä taloudellista kasvua, mutta ennen kaikkea seuran talous on vakautettu vakiinnuttamalla edustusjoukkueen tulovirrat korkealle tasolle. Tampere United on taloudellisesti hyvässä kunnossa ja on valmis tavoittelemaan edustusjoukkueen pikaista paluuta Kakkoseen. Toisena kärkenä sinivihreä seura panostaa junioritoiminnan kasvattamiseen ja sen laadun kehittämiseen.

TamU-Kauppa

Pääyhteistyökumppanit

Tukemassa myös

American Brothers Circle Line Group Edun Herkkukeidas Insta Group Käännöstoimisto Juha Arola VA Sport Management

17.7. TamU - SexyPöxyt 3 – 0

21.7. TamU naiset - FC Nokia 1 – 1

27.6. PP-70 - TamU 2 2 – 7

23.7. klo 19 TamU - Ilves-Kissat

27.7. klo 12 PIF - TamU naiset

27.7. klo 18 TamU 2 - TP-49