Tampere Unitedin talous kasvoi voimakkaasti vuonna 2022

21/03/2023 Seura / TamU
Uutinen

Kausi 2022 oli Tampere Unitedille kasvun aikaa niin aikuisurheilun kuin junioritoiminnankin osalta. Seuran kokonaismenot olivat 14.11.2022 päättyneellä tilikaudella 458 279,50 euroa kun edellisen tilikauden kokonaismenot olivat 250 151,11 euroa. Kasvua oli siis peräti 83,2 %. Suurinta kasvu oli junioritoiminnassa, jossa kauden 2022 kulut olivat uusien joukkueiden perustamisen myötä jopa 203 518,60 euroa ja kasvu edellisvuodesta peräti 130,5 %. Myös miesten edustusjoukkueen kulut kasvoivat reilusti Kakkoseen nousun ja UEFA Regions' Cupin turnauksen myötä, ja kokonaiskulut olivat peräti 160 774,90 € ja kasvuprosentti 74,1 %.

Tampere Unitedin talousraportti 2022

Tilinpäätös 2022

  • Tilikausi alkoi 15.11.2021 ja päättyi 14.11.2022
  • Taseen loppusumma 93 758,77 €
  • Seuran kokonaismenot 458 279,50 €
  • Seuran tulos 7 940,19 € alijäämäinen
  • Miesten edustusjoukkueen menot 160 774,90 €
  • Miesten edustusjoukkueen tulos 1 329,08 € ylijäämäinen

Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi koko kevään ajan hyvissä ajoin ostetuilla kausikorteilla ja pian vuoden vaihduttua maksetuilla jäsenmaksuilla on suuri merkitys.

- Antti Niemistö
Puheenjohtaja

Kiitokset otteluissa käyvälle yleisölle ja lukuisille yhteistyö­kumppaneillemme, sillä heidän kaikkien upealla mukanaololla miesten edustusjoukkueen tulos tehdään.

- Antti Niemistö
Puheenjohtaja

Hyvien ottelutapahtumien merkitys on Tampere Unitedille erittäin suuri. Yhteistyökumppanuudet ovat toki suurempi tulonlähde, mutta laajemman seurayhteisön merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Meidän peleihin ei tulla pelkästään menestyksen takia.

- Antti Niemistö
Puheenjohtaja

Minusta tuntuu, että moni lähinnä miesten edustusjoukkuetta seuraava tai muutoin aikuisjoukkueiden parissa pyörivä ei ole vielä aivan ymmärtänyt, millainen kehitys TamUn junioritoiminnassa on käynnissä.

- Antti Niemistö
Puheenjohtaja

Yksi talouden lainalaisuuksia on, että voimakkaan kasvun aikana on usein haastavaa pitää tulos hyvänä. Tampere Unitedilla ei suurempia haasteita tässä asiassa ollut, mutta päättyneen tilikauden tulos näyttää kuitenkin 7 940,19 euron alijäämää. Suurelta osin alijäämä on seurausta siitä, että muutaman ikäkausijuniorijoukkueen tulos on kohtalaisesti miinuksella, ja pienehköistä puroista kertyy kokonaisuutena jo merkittävä summa.

”Osittain junioritoiminnan alijäämä johtuu siitä, että osa niistä tuloista, joilla katetaan syyskuun alussa aloittaneen junioripäällikön palkkakulut, toteutuivat vasta tilikauden vaihtumisen jälkeen. Siltä osin tilanne korjaantuu kuluvan tilikauden aikana.”

”Lisäksi meidän on panostettava hiukan lisää kiinteällä kausimaksulla toimivien ikäkausijuniorijoukkueiden menojen seurantaan, jottei siellä pääse kertymään alijäämää”, toteaa Tampere Unitedin junioritoiminnasta vastaava varapuheenjohtaja Markus Kyöstäjä.

Tilikauden alijäämä ei ole siinä mielessä huolestuttava seikka, että edellisen tilikauden ylijäämä oli yli 8 300 euroa ja yhteensä kahden edellisen tilikauden ylijäämä oli reilu 20 000 euroa. Edellisten tilikausien hyvää tulosta ei syöty kerralla.

Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta tase vahvistui noin 7 500 euron verran, ja sen loppusumma oli tilikauden päättyessä 93 758,77 euroa. Pysyvissä vastaavissa näkyy Tammelan stadionilta hankitun uuden toimistotilan ensimmäinen maksuerä 10 000 euroa. Oma pääoma oli tilikauden päättyessä 39 693,50 euroa.

Tampere Unitedin kasvu seurana on ollut vauhdikasta viimeisen kuuden vuoden aikana.
Seuran tulos oli kaudella 2022 pitkästä aikaa alijäämäinen.

Seuran kulurakenne terveellä pohjalla

Tampere Unitedissa edustusjoukkue on perinteisesti ollut seuran isoin osa, mutta vuonna 2022 tapahtui merkittävä käänne, kun ikäkausijuniorien osuus kasvoi ensimmäistä kertaa seuran suurimmaksi osaksi. Kun mukaan otetaan pallokoulu ja lapsi-aikuisryhmät, junioritoiminta kattaa kaikkiaan 44,4 % seuran kuluista.

Miesten edustusjoukkueen osuus kuluista oli 30,3 % kaikista kuluista, ja muu aikuisurheilu yhteensä 10,6 % kattaen naisten edustus- ja kakkosjoukkueen sekä miesten kakkos- ja kolmosjoukkueet. Varainhankinnan ja elinkeinotoiminnan kulujen osuus on yhteensä 8,6 %, ja nämä kulut liittyvät suurelta osin miesten edustusjoukkueeseen.

Kaikilla osa-alueilla elinkeinotoiminnan kuluja lukuunottamatta kulut ovat kasvaneet vuodesta 2021. Kulujen kasvu liittyy ennen kaikkea siihen, että toimintaa on kasvatettu. Lisäksi uusien sarjatasojen vaatimukset ja panostaminen toiminnan laatuun kautta linjan ovat nostaneet kuluja. Myös seuran hallinnon kulut ovat nousseet euromääräisesti, mutta terve merkki on se, että hallinnon kulujen osuus kaikista kuluista on kuitenkin pienentynyt. Kaiken kaikkiaan seuran kuluista 85,4 % meni päättyneellä tilikaudella suoraan urheilutoiminnan pyörittämiseen.

Ikäkausijuniorien kulut ylittivät miesten edustusjoukkueen kulut ensimmäisen kerran seurahistoriassa.

Myös seuran maksuvalmius oli tilikauden ajan hyvä. Se oli heikoimmillaan maaliskuussa ennen joukkueiden kesäkausien alkua. Tämä on tyypillistä, sillä monet kulut juoksevat ympäri vuoden ja ennen kesäkauden alkua tulee monia kertaluonteisia kuluja ennen kuin tulot alkavat kertyä mm. kausimaksujen ja ottelutapahtumien tuottojen kautta.

”Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi koko kevään ajan hyvissä ajoin ostetuilla kausikorteilla ja pian vuoden vaihduttua maksetuilla jäsenmaksuilla on suuri merkitys. Lisäksi monet yhteistyökumppanit haluavat maksaa seuraavan kauden summan ainakin osittain jo hyvissä ajoin ennen kauden alkua, mistä iso kiitos heille”, toteaa puheenjohtaja Antti Niemistö.

Seuran maksuvalmius pysyi hyvänä ympäri vuoden.

Miesten edustusjoukkueen tulos ylijäämäinen

Vaikka koko seuran talous kääntyi alijäämäiseksi, miesten edustusjoukkueen osalta nähtiin positiivinen käänne, kun edustusjoukkueen tulos kääntyi jälleen ylijäämäiseksi. Erityisen suuri ero nähdään, kun verrataan edellisiin Kakkosen kausiin, joista kaudet 2018 ja 2019 olivat voimakkaasti alijäämäisiä. Nyt ylijäämää kertyi 1 329,08 euroa.

”Kiitokset otteluissa käyvälle yleisölle ja lukuisille yhteistyökumppaneillemme, sillä heidän kaikkien upealla mukanaololla se tulos tehdään. Samoin kiitos Henri Ekmanin vetämälle ottelutapahtumia järjestävälle vapaaehtoisten joukolle sekä Harri Karvisen vetämälle myyntiryhmälle. Eikä pidä unohtaa myöskään seuran graafisesta ilmeestä vastaavaa ja markkinoinnissa lujasti töitä tekevää Mikko Malista, puheenjohtaja Antti Niemistö kiittelee.

Miesten edustusjoukkueen tulosta tarkasteltaessa on pantava merkille, että kannattajatuotteiden tuotot eivät näy edustuksen tuloksessa, vaan ne merkitään seuran hallinnon tuloksi, vaikka suurin osa kannattajatuotteiden myynnistä liittyy miesten edustusjoukkueeseen. Kannattajatuotteiden myynnin nettotuotto oli viime tilikaudella 3 437,67 euroa, joten vaikka tästä ei aivan kaikkea laskisi miesten edustusjoukkueelle, vaikutus tulokseen on merkittävä.

”On todella tärkeää, että miesten edustusjoukkue tuottaa ylijäämää. Olemme seurana tehneet strategisen valinnan panostaa myös naisten edustukseen sekä miesten kakkosjoukkueeseen, joissa kausimaksujen alentamiseksi sallimme joukkueiden tehdä jonkin verran alijäämää. Tätä alijäämää pystymme kuittaamaan erityisesti edustusjoukkueen ylijäämällä sekä kannattajatuotteiden myynnin tuotoilla”, toteaa Tampere Unitedin puheenjohtaja Antti Niemistö.

Yhteisellä taloudella toimineiden naisten joukkueiden alijäämä oli 2 463,97 euroa ja miesten kakkosjoukkueen alijäämä 3 911,32 euroa.

Miesten edustusjoukkueen kulut kasvoivat voimakkaasti Kakkoseen nousun ja UEFA Regions’ Cupiin osallistumisen seurauksena.
Miesten edustusjoukkueen tulos kääntyi jälleen positiviiseksi.

Miesten edustusjoukkueen tulo- ja kulurakenne kutakuinkin ennallaan

Miesten edustusjoukkueen suurin tulonlähde on yhteistyökumppanuuksien myynti, jossa saavutettiin kaudella 2022 ennätyslukema 59 212,85 euroa. Kasvua edellisvuoteen nähden oli lähes 20 000 euroa. Lukemassa ei ole mukana VIP-lippujen ja -kausikorttien myynti, joka tuotti niin ikään ennätyslukeman 14 649,00 euroa. Kasvua edellisvuoteen oli yli 3 500 euroa.

Ottelutapahtumiin liittyvistä tuotoista suurin oli anniskelutuotot, josta toki syntyi myös merkittävä määrä kuluja. Kun summaan otetaan mukaan myös pääsylipputulot, kausikorttien myynti ja kioskimyynti, ottelutapahtumien tuotot olivat yhteensä 59 717,50 euroa eli 36,7 % kaikista tuloista. Kun mukaan otetaan vielä VIP-myynti, ottelutapahtumien tuotoksi saadaan 74 366,50 euroa eli 45,7 % kaikista tuloista. Ottelutapahtumien kulut vähentämällä nettotuotoksi saadaan 39 300,96 euroa.

Vuosi 2022 oli siinä mielessä poikkeusvuosi, että UEFA Regions’ Cupiin UEFAlta saadun 20 000 euron tuen myötä avustusten osuus tuloista oli merkittävä. Ilman tätä ottelutapahtumien osuus tuloista olisi kasvanut pitkälle yli 50 prosentin.

”Hyvien ottelutapahtumien merkitys on Tampere Unitedille erittäin suuri. Yhteistyökumppanuudet ovat toki suurempi tulonlähde, mutta laajemman seurayhteisön merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Meidän peleihin ei tulla pelkästään menestyksen takia”, toteaa puheenjohtaja Niemistö.

Miesten edustusjoukkueen suurin kululaji olivat henkilöstökulut eli pelaajien ja valmentajien palkkiot, jotka olivat lähes neljännes kaikista kuluista. Kilpailukulut olivat poikkeuksellisen suuret, sillä osallistuminen UEFA Regions’ Cupiin tuotti yksistään suunnilleen yhtä paljon kuluja kuin koko muun kauden läpivieminen. Harjoittelukulut ovatkin normaalisti olleet kilpailukuluja suuremmat. Varustekulut ovat lisäksi yksi merkittävimmistä kuluista.

Junioritoiminnan kasvu häkellyttävää

Tampere Unitedin junioritoiminta on ottanut viime vuosina valtavia harppauksia eteenpäin. Tästä yksi merkki on junioripäällikkö Ville Lehtilän palkkaus seuran ensimmäisenä kokopäivätoimisena työntekijänä. Talousluvut näyttävät sekä sen, että junioripäällikkön palkkaus on tullut mahdolliseksi että sen, että se on ollut myös täysin välttämätöntä. Olisi hyvin vaikea pyörittää Tampere Unitedin kokoista junioriseuraa yksinomaan vapaaehtoisvoimin.

Jos verrataan vuotta 2019 eli viimeistä COVID-19-pandemiaa edeltänyttä vuotta vuoteen 2022, junioritoiminnan kasvu euroissa mitattuna on ollut 334,2 % eli kokonaiskulut ovat yli nelinkertaistuneet lukemaan 203 518,60 euroa. Kasvu on seurausta ikäkausijoukkueiden ja pelaajien määrän voimakkaasta kasvusta. Uudet pelaajat liittyvät seuraan pääasiassa 3–7-vuotiaana pallokoulun tai lapsi-aikuisryhmien kautta, ja uusia ikäkausijoukkueita perustetaan pallokoulun jälkeen harrastustaan jatkaville junioreille.

Junioritoiminnan kasvu perustuu ennen kaikkea ikäkausijuniorijoukkueidn määrän kasvuun.

Kaikkiaan seuran junioripelaajien määrä kasvoi Palloliiton pelipassidatan mukaan vuoden takaisesta 378 pelaajasta 420 pelaajaan. Aikuispelaajat mukaan lukien TamUssa oli kaudella 2022 kaikkiaan 542 pelaajaa. Vuonna 2020 pelaajamäärä laski väliaikaisesti COVID-19-pandemian takia, mutta sen jälkeen pelaajamäärien kasvu on palannut kutakuinkin samalle käyrälle, jolla se oli ennen vuotta 2020.

”Minusta tuntuu, että moni lähinnä miesten edustusjoukkuetta seuraava tai muutoin aikuisjoukkueiden parissa pyörivä ei ole vielä aivan ymmärtänyt, millainen kehitys Tampere Unitedissa on käynnissä.”

”Meillä on toki vielä hiukan matkaa siihen, että junioripolku on valmis aikuisvaiheeseen asti, mutta pelaajamäärä on jo sellainen, että olemme yksi merkittävistä suomalaisista junioriseuroista. Se on kyllä huomattu muissa seuroissa ja Palloliitossa, ja nimenomaan positiivisella tavalla”, toteaa puheenjohtaja Niemistö.

Tampere Unitedin pelaajamäärä jatkaa kasvuaan.

Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia

Kaudella 2023 Tampere United jatkaa kasvuaan. Junioritoiminnassa kehitys jatkuu vakaana valitulla linjalla, ja pelaajamäärän voi odottaa edelleen kasvavan vuonna 2023. Uutena avauksena kuluvana keväänä on perusteilla uusi harrastejoukkue 7–9-vuotiaille tytöille. Toisaalta kaikki aikuisten joukkueet pyrkivät kehittämään toimintaansa vuosi vuodelta, ja erityisesti sarjanousut mahdollistavat harppaukset toiminnan laadussa ja laajuudessa.

Pian alkavalla kilpakaudella miesten ja naisten edustusjoukkueet tavoittelevat sarjanousuja, ja toteutuessaan ne tuovat seuratoimintaan uusia mahdollisuuksia ja samalla myös haasteita talouden pitämiseksi mukana urheilutoiminnan kehityksen vauhdissa, etenkin kun yleisessä taloudellissa tilanteessa on epävarmuuksia, jotka saattavat säteillä myös Tampere Unitediin. Lisäksi seuran tekemä investointi Tammelan stadionilla sijaitsevaan uuteen toimistoon tuo sekä mahdollisuuksia että taloudellisia haasteita, jotka Tampere Unitedilla on kaikki edellytykset ratkoa.

TamU-Kauppa

Pääyhteistyökumppanit

Tukemassa myös

American Brothers Circle Line Group Edun Herkkukeidas Insta Group Käännöstoimisto Juha Arola Ruutanan Härveli

15.6. Ilves 2 - TamU 0 – 5

2.6. TamU naiset - TPS 2 6 – 2

15.6. Pato - TamU 2 1 – 1

2.7. klo 18 TPV - TamU

16.6. klo 18 MaPS - TamU naiset

27.6. klo 18 PP-70 - TamU 2