Tampere Unitedille on myönnetty seura­tukea juniori­toiminnan kehittämiseen

22/04/2020
Uutinen

Tampere Unitedin projekti ympärivuotisen alueellisen harrastejoukkuemallin rakentamiseksi on saanut lisää tuulta purjeisiin seuralle myönnetyn seuratuen kautta. United oli yksi niistä pirkanmaalaisista urheiluseuroista, joille tukea myönnettiin. Tuen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tampere United haki tukea ympärivuotisen alueellisen harrastejoukkuetoimintamallin käynnistämiseksi. Tiistaina julkaistujen tuensaajien joukosta löytyikin myös TamU ja tukisumma oli haetun mukaisesti 10 500 euroa. Tuen saaminen on merkittävä edistysaskel paikallisten nuorten liikuttamisen kehittämiseksi. Muut tamperelaiset jalkapalloseurat eivät tällä kertaa olleet mukana tuensaajien listalla.

”Tarkoitus on tarjota alueellisesti laadukasta harrastetoimintaa ympäri vuoden 8–11 -vuotiaille. Kyseinen toiminta tulee olemaan luonnollinen jatkumo 4–7 -vuotiaiden kaupunginosatoiminnalle, jota järjestetään kahdeksassa eri kaupunginosassa”, taustoittaa seuran varapuheenjohtaja ja junioritoiminnan kilpailupäällikkö Markus Kyöstäjä.

Suunnitteilla on, että kahdeksanvuotiaista ylöspäin joukkuemäärä supistuu siten, että kyseiset harrastejoukkueet perustetaan kaupungin itä- ja länsipuolille erikseen. Tulevana syksynä perustetaan joukkueet 8- ja 9-vuotiaille (2012 ja 2011 syntyneet). Joka vuosi mukaan tulee tämän jälkeen aina uusi ikäluokka.

”Halusimme saada tällaisen välimallin kaupunginosatoiminnan ja kilpailullisemman ikäkausitoiminnan väliin. Nämä joukkueet osallistuvat juniorisarjoihin sekä talvella futsaliin. Näihin perustettaviin joukkueisiin voi myös osallistua puoleksi vuodeksi kerrallaan, mikä ei normaalissa ikäkausitoiminnassa yleensä ole mahdollista”, Kyöstäjä kertaa tulevaisuuden suunnitelmia.

Joukkueiden harjoittelussa on myös olennaisessa osassa yleisten liikunnallisten perustaitojen harjoittelu, joihin käytetään kolmasosa kaikesta käytettävissä olevasta treeniajasta. Näillä toimilla pyritään varmistamaan monipuolinen harjoittelu yhden lajin sisällä.

Tukirahaa käytetään käynnistämiskuluihin sekä valmennukseen

”Nyt saatavaa tukirahaa käytetään tietysti alussa toiminnan käynnistämiskuluihin, kuten harjoitussuunnitelmien rakentamiseen. Myös valmennukselle on varattu ikäluokka huomioon ottaen kohtuullisen iso korvaus”, Markus Kyöstäjä avaa tukirahan käyttökohteita.

”On myös odotettavissa, että joukkueet lähtevät liikkeelle pienellä pelaajamäärällä, joten OKM:n seuratuki mahdollistaa silti normaalit korvaukset valmennukselle ilman korkeaa toimintamaksua”, jatkaa Kyöstäjä samaan hengenvetoon.

Edellä mainittu seikka on varsin tärkeä, sillä OKM:n tuen ehtona on, ettei toiminta missään vaiheessa maksa yli 50 €/kk. Nyt perustettavien joukkueiden toimintamaksut tulevat olemaan nuorimmalla ikäluokalla 40 €/kk, joka ei ole merkittävästi korkeampi kuin kesän kaupunginosatoiminnassa (33€/kk).

Projektin vastuuhenkilönä toimii Tampere Unitedin päävalmentaja sekä valmennuspäällikkö Jukka Listenmaa. Tulevaisuudessa perustettavien harrastejoukkueiden rinnalle on tarkoitus tuoda kilpajoukkueet, joiden avulla Tampere Unitedin junioriputki tulee rakentumaan lopulliseen muotoonsa.

”Tämä on myös looginen väliporras meidän valmentajapolulla, kun aloitus on yleensä sieltä kaupunginosatoiminnasta”, Markus Kyöstäjä kommentoi.

Jukka Listenmaa on luonnollisesti erittäin tyytyväinen nyt myönnettyyn taloudelliseen tukeen projektin käynnistämiseksi.

”On hieno asia, että saamme tätä tukea. Se raha helpottaa homman eteenpäin viemistä ja samalla seuran kasvamista. Projekti vaatii sopivat tekijät ympärilleen ja tämä tuki edesauttaa sitä.”

Projektin etenemisestä kerrotaan Tampere Unitedin viestintäkanavissa. Katso myös junioritoiminnan omat sivut osoitteessa tampereunited.fi/juniorit.

TamU-Kauppa

Pääyhteistyökumppanit

Tukemassa myös

29.10. Klubi 04 - TamU 4 – 0

24.9. PaiHa - TamU naiset 1 – 1

7.10. Pato - TamU 2 6 – 5

klo - TamU

klo - TamU naiset

klo - TamU 2