Ottelu­tapahtuma­kyselyn tuloksista saatiin paljon arvokasta tietoa

04/01/2022 TamU
Uutinen

Tampere Unitedin ottelutapahtumakysely on ollut avoimesti vastattavana 10.12. alkaen, ja 31.12. mennessä vastanneiden kesken on arvottu VIP-kausikortti, jonka voitti todellinen urheilun suurkuluttaja, joka pysyköön tässä kohtaa nimettömänä. Kysely on nyt suljettu, joten on hyvä hetki avata hiukan kyselyn tuloksia kaikille Tampere Unitedista kiinnostuneille.

Kyselyyn saatiin kaikkiaan 136 vastausta. Suurin ikäryhmä oli 30-39-vuotiaat, ja kaikkinensa 30 vuotta täyttäneitä oli vastaajista liki neljä viidesosaa (77,9 %). Miehiä vastaajista ilmoitti olevansa jopa yli neljä viidesosaa (81,6 %) ja tasan kolme neljäsosaa ilmoitti asuinpaikakseen Tampereen ja vain alle 10 % vastaajista oli Pirkanmaan ulkpuolelta. Perhemuodoista isoimman ryhmän muodostivat yksin asuvat (33,8 %), mutta myös kahdestaan puolison kanssa asuvia (27,2 %) ja perheellisiä (27,9 %) oli merkittävät osuudet.

”On hieno nähdä näin paljon vastaajia kyselyllä. Saatiin arvokasta tietoa millaiseksi meidän ottelutapahtumaa ja myyntiä kannattaa kehittää”, toteaa kyselyn toteutuksesta vastannut Tampere Unitedin promoottori Henri Ekman.

”Osa palautteesta on otettu jo käyttöön, ja Suomen Cupin arvontoihin yritetään järjestää Regions’ Cupin arvonnan tavoin yhteisiä tapahtumia, jos aikataulut ovat järkevät. Yhtenä kehityskohteena nousi esiin myös parempi palvelu lapsiperheille, ja mietimme mitä asioita ottelutapahtumiin voisi tuoda heille, kun tälle on kysyntää ja omien juniorien määrän kasvaessa myös kasvupotentiaali on selvä.”

Vastaajista suurin osa oli käynyt useassa TamUn kotipelissä viime kaudella. Isoin ryhmä oli 6–10 peliä nähneet (29,4 %) ja toiseksi suurin 3–5 peliä nähneet (28,7 %). Ylivoimaisesti yleisin syy. miksi peleissä ei käyty useammin oli ajan puute, jonka oli vastausvaihtoehdoista valinnut 60,3 % vastaajista. Toiseksi isomman määrän vastaajia (9,6 %) sai vaihtoehto ”vältin kaikkia tapahtumia koronapandemian vuoksi”. Autolla saapumisen vaivalloisuuden mainitsi 5,9 % vastanneista. Otteluiden eri osa-alueita arvioitaessa kohdan ”järjestelyt autolla saavuttaessa” selvästi yleisin vastaus (54 vastausta) oli kuitenkin ”en osaa sanoa”, mihin varmasti on syynä se, että suurin osa yleisöstä ei edes yritä tulla Pyynikin urheilukentälle omalla autolla.

Pääsylippujen hinnat arvioi erittäin tai melko hyväksi reilu enemmistö eli yhteensä 121 vastaajaa, kun erittäin tai melko huonoksi hinnat arvioi vain 9 vastaajaa. Kausikorteissa lukemat olivat 116 ja 4. Palvelut stadionilla saivat yleisesti ottaen hyvin kiittäviä arvioita, mutta WC-järjestelyissä on odotetusti monen mielestä parantamisen varaa, sillä 43 vastaajaa arvioi ne erittäin huonoiksi tai melko huonoiksi. Kritiikkiä tuli myös otteluiden musiikista ja kuulutuksista, ja Pyynikin äänentoiston heikko laatu näkyi myös useissa sanallisissa vastauksissa. Tästä asiasta onkin jo aloitettu hyvä keskustelu Tampereen kaupungin edustajien kanssa.

Otteluiden tunnelma nousi kyselyssä esiin vahvana vetovoimatekijänä. Otteluiden tunnelman arvioi erittäin hyväksi peräti 84 vastaajaa ja melko hyväksi 45 vastaajaa. Vain 3 vastaajaa arvioi tunnelman melko huonoksi eikä kukaan valinnut vaihtoehtoa erittäin huono. Tunnelma nousi esiin positiivisessa valossa myös sanallisissa kommenteissa, joissa 46:ssa mainittiin nimenomaan otteluiden tunnelma yhtenä kauden parhaista asioista. Sinikaartin mainitsi erikseen positiivisessa valossa 20 vastaajaa. Yhteensä 18 vastaajaa mainitsi jotakin kielteistä Sinikaartiin liittyen, mutta nämä liittyivät pääsääntöisesti yksittäisiin tapahtumiin ja yksittäisiin huutoihin tai lauluihin, ja näistäkin vastaajista moni mainitsi otteluiden tunnelman sanallisissa kommenteissaan kuitenkin myös positiivisessa mielessä. Mieleenkiintoinen tieto on myös se, että vastaajista 103 arvioi ottelun sopivuuden lapsille erittäin tai melko hyväksi, ja erittäin tai melko huonoksi sopivuuden arvioi vain 22 vastaajaa.

Sanallisista kommenteista saatiin myös useita yksittäisiä parannusehdotuksia, joista osa on helppo toteuttaa. Esimerkiksi vegaanisen vaihtoehdon tarjoaminen kahvimaidon rinnalla pystytään helposti toteuttamaan. Vegaanisten ruokavaihtoehtojen määrän kasvattaminen voi olla haastavaa ainakaan jokaiseen otteluun, ja onhan useimmissa peleissä jo nyt toki saatavilla kaksi erilaista vegaanista makkaravaihtoehtoa.

Kysyttäessä millä asioilla on eniten merkitystä otteluissa viihtymisen kannalta, eniten vastauksia sain tunnelma (80,8 % vastaajista), toiseksi eniten anniskelu (61,0 %), kolmantena oli välipalat eli esimerkiksi makkarat (48,5 %), neljäntenä kioskilla asioinnin nopeus (46,3 %) ja viidentenä WC-jonojen sujuvuus (44,9 %).

Vastaajien mielestä paras pelipäivä on lauantai, jonka valitsi peräti 69,9 % vastaajista. Viikonlopun voima on ehdoton, sillä 14,0 % valitsi sunnuntain ja perjantain 8,1 %. Parhaan ottelukentän vastausvaihtoehtoja oli vain kaksi: Pyynikin urheilukenttä ja Kauppi 3, jolla tamperelaiset Kakkosen joukkueet pelasivat kotiotteluitaan kaudella 2021. Pyynikki sai odotetusti ylivoimaisen äänivyöryn 83,1 % osuudellaan kun Kauppi 3 jäi 12,7 %:iin. Loput hajaäänet menivät Tammelalle ja Ratinalle, joita pystyi äänestämään kirjoittamalla oman vastausvaihtoehdon.

Kyselyssä kysyttiin myös suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit TamUn ottelutapahtumia ystävällesi tai tuttavallesi?” Vastausvaihtoehtoina olivat numerot yhdestä kymmeneen. Tuloksista laskettu net promoter score eli NPS-lukema on 74, kun vastaajista 76 % antoi vastausvaihtoehdon 9 tai 10 ja vain 2 % vaihtoehdon 6 tai huonompi. Yli 50:n nousevaa NPS-lukemaa pidetään yleisesti ottaen erinomaisena, mutta on toki huomattava, että suurin osa kyselyyn vastanneita eivät ole neutraaleja asiakkaita vaan seuran intohimoisia kannattajia.

Kyselyssä oli mukana myös Tampere Unitedin yhteistyökumppaneihin liittyviä kysymyksiä. Kyselyyn vastaajat tunnistivat yhteistyökumppanit ilahduttavan hyvin, ja kertoivat myös käyttäneensä paljon heidän palvelujaan. Erityisesti ravintolat ja muut ruoka- ja juomapalveluja tarjoavat yritykset olivat luonnollisesti olleet vastaajien suosiossa, mutta myös muiden yritysten palveluita oli käytetty ilahduttavan paljon.

”Saimme hyödyllistä tietoa myös yhteistyökumppanineuvotteluja varten, ja toivottavasti näillä tiedoilla saadaan pari uutta sopimustakin tehtyä”, Henri Ekman kiittelee.

Kyselyssä kysyttiin myös, miten erilaiset arvot ilmenevät Tampere Unitedin toiminnasta. Mukana olivat seuran nykyiset arvot, sekä loppusuoralla olevassa stragtegiatyössä esillä olleet mahdolliset uudet arvot. Yleisesti ottaen kaikki arvot ilmenivät vastaajien mielestä seuran toiminnasta hyvin, joskin tässäkin on huomattava se, että suurin osa vastaajista oli seuran kannattajia. Yhteisöllisyyden arvioi seurasta ilmenevän erittäin tai melko hyvin 92,6 % vastaajista. Muille arvoille prosenttiosuudet olivat seuraavat: paikallisuus 98,5 %, suvaitsevaisuus 79,4 %, seuraylpeys 99,3 %, luotettavuus 91,2 % ja kunnioitus 80,9 %. Suvaitsevaisuus ja kunnioitus nousevat siis esiin arvoina, joiden ilmenemisen eteen seuran on edelleen tehtävä töitä.

TamU-Kauppa

Pääyhteistyökumppanit

Tukemassa myös

American Brothers Circle Line Group Edun Herkkukeidas Insta Group Käännöstoimisto Juha Arola VA Sport Management

17.7. TamU - SexyPöxyt 3 – 0

19.6. TuTo - TamU naiset 1 – 5

27.6. PP-70 - TamU 2 2 – 7

23.7. klo 19 TamU - Ilves-Kissat

21.7. klo 14 TamU naiset - FC Nokia

27.7. klo 18 TamU 2 - TP-49