22.3.2017

 
 

Kevätkokous löi lukkoon seuran arvot ja toiminta-ajatuksen

Jalkapalloseura Tampere United ry piti sääntömääräisen kevätkokouksensa tiistaina 21.3. Sääntömääräisissä asioissa käsiteltiin vuoden 2016 vuosikertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vuoden 2016 hallitukselle vastuuvapaus. Lisäksi kokouksen asialistalla oli seuran arvoista ja toiminta-ajatuksesta päättäminen.

Hallituksen esitys seuran arvoiksi ja toiminta-ajatukseksi perustui koko seurayhteisölle jalkautettuun ideointi- ja valmistelutyöhön. Tätä työtä on tehty syksyn ja kevään aikana osana laajempaa strategiatyötä, jonka puitteissa on pidetty lukuisia kaikille seuran jäsenille avoimia kokoontumisia, sekä kysytty seuran jäsenten näkemyksiä myös sähköpostitse. Tampere Unitedin arvoiksi on nyt lukittu seuraavat:

Yhteisöllisyys – Avoimuus, tasavertaisuus, yhdessä tekeminen ja toisista huolen pitäminen ovat toimintamme kulmakiviä.

Paikallisuus – Olemme näkyvästi ylpeitä seuramme juurista, mutta katsomme avarakatseisesti myös kauemmas.

Suvaitsevaisuus – Kunnioitus ja arvostus ohjaavat seurayhteisömme toimintaa. Teot määrittävät ihmisen.

Seuraylpeys – Olemme ylpeitä seuramme tarinasta sekä identiteetistämme kannattajien seurana. Tähtäämme aina parempaan kaikilla toiminnan tasoilla.

Toiminta-ajatus: Tampere Unitedin toiminta-ajatus on kasvattaa sinivihreää yhteisöä, tarjota jäsenilleen sisältöä kaikkiin elämänvaiheisiin, ja toimia kilpailullisesti ja tavoitteellisesti arvoistaan tinkimättä.

Seuran strategiatyö jatkuu, ja tavoitteena on hyväksyä uusi strategia seuran syyskokouksessa.