Toimintasuunnitelma 2017

Hallinto

Tampere Unitedia johtaa, ohjaa ja toiminnan mahdollistaa vuonna 2017 seuran jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, sekä 2–8 varsinaista jäsentä ja 2–4 varajäsentä. Hallitus valitaan vuoden 2016 syyskokouksessa ja se aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa. Hallituksen jäsenillä on kullakin selkeästi jaettu rooli seuran toiminnasta, jonka alueen vastuu on hallitustoimijalla. Tämän lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle valitaan seuran toiminnasta kummijoukkue, jonka toiminnasta kyseisen hallituksen jäsenen tulee tietää hieman enemmän. Tällä pyritään tuomaan hallintoa lähemmäksi seuran pelaajia ja taustatoimijoita.

Hallitus kokoontuu päättämään seuraa koskevista asioista keskenään sovitulla tavalla ja aikavälillä. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja paikalle saa tulla myös asioista kiinnostuneet seuran jäsenet.

Seuran päivittäinen toiminta ja eri osa-alueiden kehitys tapahtuu kehitysryhmien kautta. Kehitysryhmät voivat olla pysyväluonteisia tai koossa vain tietyn aikavälin. Kehitysryhmien alullepanovastuu on hallituksella, jolloin kullekin ryhmälle valitaan vastuullinen hallitusjäsen. Vastuullinen hallitusjäsen saa valita kehitysryhmän vapaasti seuran jäsenistöstä, tai muusta sidosryhmästä, kehitysryhmiin voidaan järjestää myös avoimia hakuja.

Hyvänä tavoitteena on, että työryhmän alullepanovastuussa oleva hallitusjäsen toimii ryhmässä joko sihteerinä tai koollekutsujana/puheenjohtajana. Toinen ryhmässä toimivista toimihenkilöistä olisi hyvä olla hallituksen ulkopuolelta. Työryhmien palavereista pidetään pöytäkirjoja tai kevyempiluonteisia muistioita, jotka jaetaan seuran käyttämään pilvipalveluun. Kehitysryhmien tavoitteena on saada kunkin toiminta-alueen toiminnassa mukana olevat henkilöt päättämään kyseisen toiminta-alueen asioista.

Kehitysryhmiä perustetaan ainakin seuraaviin asioihin:

 • Strategiaryhmä (seurastrategia). Tavoitteena saada luotua seurastrategia kevääseen 2017 mennessä.
 • Seurakehitys (Palloliiton laatujärjestelmäasiat). Tavoitteena viedä seuraa eteenpäin Palloliiton seuraohjelma-laatujärjestelmän tasoilla projekti kerrallaan. Kauden 2017 tavoitteeksi asetetaan tason 2 saavuttaminen kaikilla laatujärjestelmän mittareilla.
 • Valmennus. Tavoitteena kehittää seuran valmennussuunnitelmaa.
 • Edustusjoukkue (edustusjoukkueen asiat, osin myös Kakkosjoukkue). Tavoitteena tuoda edustusjoukkueen pelaajista ja taustavoimat saman pöydän ääreen, jotta kaikilla on samat tiedot.
 • Harrastejoukkue (Kolmonen, A-juniorit, D12-juniorit). Tavoitteena saada viestintää ja kehitystä aikaan samojen ongelmien kanssa painivien joukkueiden kanssa.
 • Junioriryhmä (kaupunginosatoiminta-asiat). Tavoitteena kehittää ja kasvattaa kaupunginosatoimintaa.
 • Ottelutapahtumat (edustusjoukkueen ottelutapahtumat). Tavoitteena kehittää ottelutapahtumia ja saada ideoita myös muualta kuin hallituksesta.
 • Myyntiryhmä (seuran varainhankinta-asiat). Tavoitteena hoitaa seuran sponsorimyynti hallitusti,
 • Striimaus. Tavoitteena kehittää edustusjoukkueen otteluiden striimausta.
 • Visuaalinen ilme. Tavoitteena hallita ja kehittää seuran yhtenäistä ulkoasua, sekä työstää tarvittavia materiaaleja seuran käyttöön.
 • Fanituoteryhmä. Tavoitteena tuottaa seuran myyntiin fanituotteita ja hoitaa kaiken tarvittavan niitä varten.

Urheilu

Seuran urheilutoimintaa vetää seuran hallitus yhdessä. Kukin hallituksen jäsen saa vastuulleen yhden joukkueen, jonka asioista on yhteyshenkilönä seuran suuntaan. Joukkueiden yhteisiä asioita hoitaa harrastejoukkuetyöryhmä, jonka jäsenistö koostuu harrastejoukkueiden toimihenkilöistä. Harjoitusvuoro- ja kenttäasioita hoitaa seurassa yksi henkilö, jonka kautta kaikki varaukset ja muutokset kulkevat.

Seuran joukkueille on luotu erilliset toimintasuunnitelmat, kuten myös junioritoiminnalle. Nämä toimintasuunnitelmat liitteinä 1–3. Lyhyesti suunnitelmat ovat seuraavat:

Edustusjoukkue

 • Tavoite sijat 1–4 ja sementoida toiminta kakkosen tasolle, josta voidaan ponnistaa ylemmäs
 • Joukkueen taustaryhmään tarvitaan vähintään 1 huoltaja lisää

Kakkosjoukkue

 • Tavoite kärkisijat
 • Pelaajistoon haetaan nuorennusta ja sellaisia pelaajia jotka voisivat mahdollisesti olla edustuksen käytettävissä
 • Taustatiimi tulee rakentaa lähes kokonaan

Kolmosjoukkue

 • Harrastejoukkue, ei sijoitustavoitetta, mahdollisuus pelata noususta
 • Kakkosjoukkueesta tippuville pelaajille ja A-junnuille paikka pelata

A-juniorit

 • Harrastejoukkue, ei sijoitustavoitetta

D12-juniorit

 • Harrastejoukkue, ei sijoitustavoitetta

Kaupunginosatoiminta

 • Lisää junioreita, kaupunginosia, ohjaajia
 • Toiminta paremmin suunniteltu
 • Ohjaajien koulutukseen panostetaan

Seuratuotteet ja niiden myynti

Tampere Unitedin seuratuotteiksi luetaan kaikki tuotteet joita seura myy ja joita ei lueta otteluiden kahviotuotteiksi. Toimintakaudella hankitaan uusia tuotteita jotka pyritään vanhan varaston ohessa myymään seuran kannattajille ottelutapahtumissa, sekä TamU-Kaupassa netin kautta. Tuotemäärät ovat maltillisia jotta niitä ei jää seuran haltuun. Seuratuotteista vastaa tätä varten perustettava kehitysryhmä.

Viestintä

Tampere Unitedin tiedotus jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedotukseen. Tärkeimpänä sisäisenä tiedotuskanavana käytetään sähköpostia, jolla saadaan hyvin kiinni kaikki seuran jäsenet. Eri ryhmien väliseen tiedonkulkuun seura ei puutu, vaan ryhmien viestintätavat ovat moninaisia. Seuran hallituksesta valitaan sisäinen tiedotusvastaava, jonka on tarkoitus kehittää sisäistä tiedotusta.

Ulkoisen viestinnän tärkein kanava on seuran nettisivut. Tätä täydentää sosiaalisen median tilit Facebookissa ja Twitterissä, myös tähän asiaan valitaan hallituksesta vastaava joka voi olla sama tai eri, kuin sisäisestä viestinnästä vastaava henkilö.

Seuratapahtumat

Seura järjestää kaudella 2017 seuran yhteisiä tapahtumia. Näihin kuuluu kesäinen risteily Tampereen vesillä, kauden palkintogaala, sekä mahdollinen yöfutisturnaus Tapahtumien yönä. Lisäksi kehitysryhmät voivat järjestää omia tapahtumia.

Ulkoiset sidosryhmät

Palloliitto

Tampere Unitedin yhtenä tärkeänä väylänä vaikuttaa on Palloliitto. Palloliitolla on näillä tietäen tulossa ylimääräinen liittokokous, johon Tampere United yrittää saada oman edustajansa. Vaikuttamisen väylät liittotasolla ovat muuten vähissä, mutta seura pyrkii olemaan kaikessa mukana.

SPL Tampere

Tärkein väylä vaikuttaa jalkapallon yhteisiin asioihin on SPL Tampere. Seura tulee asettamaan ehdokkaansa mahdollisimman moneen SPL Tampereen valiokuntaan, sekä pyrkii saamaan valtaa SPL Tampereessa pyrkimällä saamaan ehdokkaansa SPL Tampereen hallitukseen. SPL Tampereen kanssa käydään jatkuvaa dialogia päivittäisissä jalkapalloasioissa.

Muut seurat

Tampere Unitedin tavoitteena on luoda hyvät suhteet Pirkanmaan muihin seuroihin. Tampere United tulee olemaan veturina pienten seurojen työryhmissä, joissa haetaan seurojen yhteistä säveltä jalkapalloon ja SPL Tampereeseen liittyvissä asioissa.

Tampereen kaupunki

Tampere United tulee tekemään yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa, sillä seura pelaa ja harjoittelee kyseisen tahon omistamilla kentillä. Seura myös vaikuttaa olosuhteiden kehittymiseen kaupungissa yhteistyössä muiden tamperelaisten jalkapalloseurojen kanssa.

Yhteistyökumppanit

Tampere United pyrkii olemaan aktiivinen seuran yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien suuntaan.

Talous

Tampere Unitedin taloushallintoa on tarkoitus ajanmukaistaa käyttöön otettavalla taloushallinnon ohjelmistolla. Lisäksi toiminnan kasvaessa tilintarkastus ulkoistetaan ammattilaisille ja kirjanpitoon hankitaan vähintään konsultoivaa apua.

Seuran tilat

Tampere United tulee vuokraamaan toimitilan toimintakaudella 2017. Toimitilavaihtoehdoissa katsotaan ensisijaisesti sellaista paikkaa, jossa voi pitää kokouksia, toimii hyvin varastona ja jonka viereen pääsee autolla. Toimitilan lisäksi katsotaan mahdollista varastoa taloyhtiöiden kellareista/maantasolta.

Edustus­joukkueen seuraava ottelu:

Tampere Unitedin logoTP-T logo

TamU – TP-T

su 8.3.2020 klo 18.20
Harjoitusottelu
Pirkkahalli C, Tampere

Seuran pääsivusto:
tampereunited.fi