Aina Tampere – Ikuisesti United -tukikampanja

Epävarmuus sarjakauden alkamisen ajankohdasta asettaa myös Tampere Unitedin hankalaan tilanteeseen. Monet kulut juoksevat, mutta ottelutapahtumat eivät tällä hetkellä tuo tuloja. Kaikki edustusjoukkueen tulot riippuvat ainakin välillisesti ottelutapahtumien järjestämisestä, mutta suoratkin tulonmenetykset lasketaan kymmenissä tuhansissa euroissa. Alkuperäisen otteluohjelman mukaisesti kauden piti alkaa Pyynikin urheilukentällä lauantaina 18.4. mutta tällä tietoa kauden avausottelu päästään pelaamaan 13.6. klo 17.00 alkaen Pyynikin urheilukentällä. Vastaan tähän otteluun saadaan toinen nousijasuosikki Ilves-Kissat.

Tampere Unitedin toiminta-ajatus on kasvattaa sinivihreää yhteisöä, tarjota jäsenilleen sisältöä kaikkiin elämänvaiheisiin, ja toimia kilpailullisesti ja tavoitteellisesti arvoistaan tinkimättä.

Haluamme varmistaa sen, että voimme jatkossakin tarjota pelaajille parhaat mahdolliset olosuhteet harrastaa jalkapalloa omalla maksimaalisella tasollaan. Yhtä tärkeää on tarjota Tampere Unitedin kannattajille sellainen joukkue, jonka he ansaitsevat. Jalkapallossa on kyse suurista tunteista, niin kentällä kuin katsomossakin.

Siksi meillä on käynnissä AINA TAMPERE – IKUISESTI UNITED -tukikampanja. Haluamme varmistaa, että suuria tunteita on tarjolla jatkossakin.

Kampanjan myötä lipunmyynti kauden 2020 ensimmäiseen kotiotteluun on käynnissä jo nyt! Tämä ottelu pelataan Pyynikin urheilukentällä lauantaina 13.6. klo 17.00 alkaen, ja vastaan tulee TamUn tapaan sarjanousua havitteleva Ilves-Kissat. Tapahtumaan järjestetään erityistä ohjelmaa itse ottelun oheen – tästä tiedotetaan piakkoin tarkemmin. Luvassa on ainakin musiikkia, ja tästä on jo alustavasti sovittu bändin kanssa. Myynnissä on kolme lippukategoriaa, ja lipun ostaneiden nimet julkistetaan tällä sivulla päivittäin.

AINA TAMPERE – IKUISESTI UNITED -lippukategoriat:

Emme toimita fyysistä lippua, vaan kauden 2020 ensimmäisessä ottelussa lipun ostaneet pääsevät sisään nimilistan perusteella.

Yllä olevista osta-painikkeista pääset suoraan kyseisen lipun ostosivulle TamU-kaupassa. Voit tilata lippusi myös suoraan tilisiirrolla näin:

  1. Valitse lippukategoria
  2. Maksa lippu Jalkapalloseura Tampere United ry:n tilille FI21 5730 0820 4323 71
  3. Kirjoita maksun viestiksi TUKIKAMPANJA sekä oma nimi tai nimet (jätä viestikentästä nimi pois, jos et halua nimeäsi julkaistavan)

Kun olet ostanut oman lippusi, jaa kampanjaa omissa kanavissasi. Näin autat Tampere Unitedia kohti parempaa huomista!

Katso myös tukikampanjan videot Facebookissa!

Kampanjan eteneminen ja tavoitteet

(päivitetty 3.6.2020)

Kampanjan etenemismittari (tavoite 10 000 €)
5610 € – 56.1%
Välitavoite 7000 €
5610 € – 80.1%

Kampanjan ensimmäinen välitavoite eli 5000 euroa on toteutunut, joten kampanjan päätyttyä arvotaan yksi onnellinen, joka saa kutsua korkeintaan 10 muuta tukilipun ostanutta Pyynikille ottelutapahtumaan tuotavaan saunaan. Jos kampanja saavuttaa seuraavan välitavoitteen eli 7000 euroa, Pyynikille tuodaan telttasaunan lisäksi myös palju saunaporukan käyttöön. Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki jonkin kampanjalipun ostaneet, ja saunaan voi kutsua mukaan vain toisia kampanjalipun ostaneita.

Saunan ja paljun tuominen Pyynikille on tietenkin alisteinen viranomaisten määräyksille. Jos kävisi niin, että saunominen ensimmäisessä ottelussa ei ole mahdollista, sauna ja mahdollinen palju tuodaan tietenkin heti ensimmäiseen mahdolliseen otteluun.

Jos varsinainen 10 000 euron tavoite täyttyy, ensimmäisessä ottelussa on kaikille ilmainen makkaratarjoilu, jossa valittavana on useita eri herkkuja Tapolan laajasta valikoimasta.

Mukana tukikampanjassa

Kannattajalippu (20 €)

Sakari Ahola
Viljami Ahola
Leevi Arminen
Sami Autio
Harri Bergström
Martti Bergström
Paul Cox
Paavo Eisala
Anu Hakari
Harri Havanka
Santeri Hietala
Pauliina Hirvi
Eeva Huuki
Tuomas Hyrkkänen
Samuli Hytönen
Olli Hänninen
Samuel Jussila
Oskari Kangasniemi
Maila Kankkunen
Sohvi Kankkunen
Ville Kankkunen
Timo Kankkunen
Tommi Kauppinen
Mika Killström
Juha Kivistö
Jani Kontra
Janne Koski
Jarno Koskinen
Heli Lahtinen
Juha Laukko
Juha Laukko
Tarmo Lyytikäinen
Jenna Mannoja
Mikko Malinen
Sean McConnell
Mirumaru Metsäjätti
Margus Mikko
Mlivic #9
Toni-Matti Mäkinen
Juha Mäntylä
Joonas Niemelä
Juuso Niemelä
Olli Niemi
Matti Nieminen
Nimetön
Nimetön
Nimetön
Jaakko Niukkala
Nurminen #57
Jarno Ojala
Riku Paasto
Matias Palo
Tuomas Peltola
Seppo Pylvänäinen
Eetu Rahkola
Tomi Rainio
Riku Ranta
Henri Rantama
Timo-Jaakko Rautavuori
Olli Riihitupa
Susanna Räisänen
Janne Salmi
Teemu Saltbacka
Olli Savisaari
Rami Siikaniva
Lari Sirén
Rasmus Smedberg
Marko Strömsholm
Sari Strömsholm
Riikka Sujamo
Aleksi Tahlo
Jere Takala
Teo Tarri
Leo Teerinen
Markus Termonen
Kristian Thessman
Leo Van Aerschot
Mikael Viik
Niko Virtanen
Rami Vuorivirta
Janne Wahlroos
Jukka Wennström
YamU

Sinipaidat hyökkäykseen -lippu (50 €)

Arto Alho
Otso Etelämäki
Petteri Granat
Manu Haapalainen
Juhani Hakala
Matti Helminen
Asko Huuki
Iiro Hänninen
Mikko Jokela
Pasi Kattainen
Markus Kyöstäjä
Jukka Leinonen
Jukka Listenmaa
Matti Malinen
Petri Olin
Martti P
Antti Pettinen
Santeri Pohjakallio
Vesa Pynttäri
Antti Savisaari
Markus Silvennoinen
Pentti Tero
Juhani Tirkkonen
Dan Van Der Werf
Jari Virtanen
Jari Virtanen
Anja Wilen

Aina Tampere – ikuisesti United -lippu (100 €)

Timm Blakley
Henri Ekman
Ville Halmes
Petteri Helminen
Ari Hjelm
Juuso Humalamäki
Harri Karvinen
Sami Koivula
Juha Koskimäki
Juuso Koskinen
Jyrki Laiho
Jonne Leivo
Antti Löytynoja
John Neuharth
Antti Niemistö
Ville Niininen
Jenni Pere
Tuomas Pere
Juhis Pietilä
Tapio Rahkola
Jari Salmi
Olli Sotamaa
Glenn White
Heidi Wilen
Heikki Wilen
YamU