Aina Tampere – Ikuisesti United -tukikampanja

Epävarmuus sarjakauden alkamisen ajankohdasta asetti myös Tampere Unitedin hankalaan tilanteeseen keväällä 2020. Monet kulut juoksivat, mutta ottelutapahtumat eivät tuoneet tuloja. Alkuperäisen otteluohjelman mukaisesti kauden piti alkaa Pyynikin urheilukentällä lauantaina 18.4. mutta lopulta kauden avausottelu päästiin pelaamaan vasta lauantaina 13.6.. Vastaan tähän otteluun saatiin toinen nousijasuosikki Ilves-Kissat.

Tampere Unitedin toiminta-ajatus on kasvattaa sinivihreää yhteisöä, tarjota jäsenilleen sisältöä kaikkiin elämänvaiheisiin, ja toimia kilpailullisesti ja tavoitteellisesti arvoistaan tinkimättä.

Halusimme varmistaa se, että voimme jatkossakin tarjota pelaajille parhaat mahdolliset olosuhteet harrastaa jalkapalloa omalla maksimaalisella tasollaan. Yhtä tärkeää on tarjota Tampere Unitedin kannattajille sellainen joukkue, jonka he ansaitsevat. Jalkapallossa on kyse suurista tunteista, niin kentällä kuin katsomossakin.

Siksi käynnistimme AINA TAMPERE – IKUISESTI UNITED -tukikampanja. Halusimme varmistaa, että suuria tunteita on tarjolla jatkossakin.

Kampanjan myötä lipunmyynti kauden 2020 ensimmäiseen kotiotteluun alkoi jo ennen kuin tiedettiin, peltataanko ottelua lainkaan. Myynnissä oli kolme lippukategoriaa, ja lipun ostaneet on lueteltu alla. Lopulta kampanjassa ostettiin lippuja 5690 eurolla.

Mukana tukikampanjassa

Kannattajalippu (20 €)

Sakari Ahola
Viljami Ahola
Leevi Arminen
Sami Autio
Harri Bergström
Martti Bergström
Paul Cox
Paavo Eisala
Anu Hakari
Harri Havanka
Santeri Hietala
Pauliina Hirvi
Eeva Huuki
Tuomas Hyrkkänen
Samuli Hytönen
Olli Hänninen
Samuel Jussila
Oskari Kangasniemi
Maila Kankkunen
Sohvi Kankkunen
Ville Kankkunen
Timo Kankkunen
Tommi Kauppinen
Mika Killström
Juha Kivistö
Tarja Koivunen
Jani Kontra
Janne Koski
Jarno Koskinen
Heli Lahtinen
Juha Laukko
Juha Laukko
Tarmo Lyytikäinen
Jenna Mannoja
Mikko Malinen
Sean McConnell
Mirumaru Metsäjätti
Margus Mikko
Mlivic #9
Toni-Matti Mäkinen
Juha Mäntylä
Joonas Niemelä
Juuso Niemelä
Olli Niemi
Matti Nieminen
Nimetön
Nimetön
Nimetön
Jaakko Niukkala
Joona Nummi
Jukka Nummi
Nurminen #57
Jarno Ojala
Riku Paasto
Matias Palo
Tuomas Peltola
Seppo Pylvänäinen
Eetu Rahkola
Tomi Rainio
Riku Ranta
Henri Rantama
Timo-Jaakko Rautavuori
Olli Riihitupa
Susanna Räisänen
Janne Salmi
Teemu Saltbacka
Olli Savisaari
Rami Siikaniva
Lari Sirén
Rasmus Smedberg
Marko Strömsholm
Sari Strömsholm
Riikka Sujamo
Aleksi Tahlo
Jere Takala
Teo Tarri
Leo Teerinen
Markus Termonen
Kristian Thessman
Leo Van Aerschot
Mikael Viik
Jaana Virtanen
Niko Virtanen
Rami Vuorivirta
Janne Wahlroos
Jukka Wennström
YamU

Sinipaidat hyökkäykseen -lippu (50 €)

Arto Alho
Otso Etelämäki
Petteri Granat
Manu Haapalainen
Juhani Hakala
Matti Helminen
Asko Huuki
Iiro Hänninen
Mikko Jokela
Pasi Kattainen
Markus Kyöstäjä
Jukka Leinonen
Jukka Listenmaa
Matti Malinen
Petri Olin
Martti P
Antti Pettinen
Santeri Pohjakallio
Vesa Pynttäri
Antti Savisaari
Markus Silvennoinen
Pentti Tero
Juhani Tirkkonen
Dan Van Der Werf
Jari Virtanen
Jari Virtanen
Anja Wilen

Aina Tampere – ikuisesti United -lippu (100 €)

Timm Blakley
Henri Ekman
Ville Halmes
Petteri Helminen
Ari Hjelm
Juuso Humalamäki
Harri Karvinen
Sami Koivula
Juha Koskimäki
Juuso Koskinen
Jyrki Laiho
Jonne Leivo
Antti Löytynoja
John Neuharth
Antti Niemistö
Ville Niininen
Jenni Pere
Tuomas Pere
Juhis Pietilä
Tapio Rahkola
Jari Salmi
Olli Sotamaa
Glenn White
Heidi Wilen
Heikki Wilen
YamU

TamU-Kauppa

Pääyhteistyökumppanit

Tukemassa myös

18.2. TamU - Ilves 2 1 – 1

11.2. TamU naiset - TPV 0 – 7

18.2. TamU 2 - Ylöjärvi United 3 – 0

10.3. klo 14 TamU - FC Futura

10.3. klo 20 TamU naiset - TKT

24.3. klo 20 TamU 2 - EuPa